Hőseink

Tudjon meg többet

„E a klasszikus dallamokat bárhol bármikor fel fogjátok ismerni, és eszetekbe fog jutni a sok élmény. Ha meghalljátok Fischer Iván vagy Fesztiválzenekar, Vári Berci nevét, ti tudni fogjátok kik ők, mert személyesen találkoztatok velük, és ez nem mindenkinek adatik meg, egy örök emlék marad. Ettől lettetek különbek a többiektől, és ez nagyon fontos, mert ti dolgoztatok meg érte.”
Csenteri Andrea koreográfus

A Van Helyed Stúdió/Ózd

70 résztvevő növendék 5 iskolából 16 osztályból 3 éve ( a középiskola befejezéséig illetve a szakmához jutásig) rendszeresen a Van Helyed Stúdióba jár, minden nap délutánonként és szünetekben. Itt személyre szabott – oktatási, kulturális, sport, tehetséggondozó, zenei, alkotóművészeti modulokban – kapnak fejlesztéseket és olyan szolgáltatásokat, amelyeket sem az iskola, sem a családjuk nem tud biztosítani. Ezek a szolgáltatásaink lehetővé teszik és felkészítik őket arra, hogy abban az iskolában, ahova járnak egyre jobb eredményeket érjenek el, valamint, hogy a képességeiknek legmegfelelőbb minőségi általános iskolában, középiskolában vagy szakiskolában folytathassák tanulmányaikat, eredményesen elvégezzék középiskolai tanulmányaikat, és felkészüljenek a felsőoktatásba történő felvételire, továbbtanulásra. A családok felnőtt és gyermek tagjait is bevonjuk, így 320 fő vesz részt erre a célra szervezett közösségi és kiscsoportos programjainkban. Rendszeres családgondozást, szociális esetkezelést is biztosítunk. A testvérek számára fejlesztő foglalkozásokat, értelmes szabadidő̋-eltöltést segítő programokat nyújtunk, a szülők számára pedig szabad iskolai, interaktív előadásokat, egyéb tanácsadást. A növendékek iskoláinál elsősorban a pedagógusokkal tartjuk a napi kapcsolatot a gyerekek iskolai előrehaladását figyelve, azt segítve. 

Eredményeink: Minden továbbtanuló korú növendékünk felvételt nyert. 100 %- os a továbbtanulási arány. A szegregált iskolák osztályátlagait vizsgálva a Stúdiós diákok eredményei tartósan magasabbak az adott osztályátlagoknál. A választott középiskolákba való integráció és tanulmányi felzárkózás – hatosztályos gimnazistáink esetében is- sikeres. Nem volt évismétlés, az osztályzatokban tendenciózus javulást látunk. 35 növendékünk már középiskolás. Két éve 4 stúdiós növendékünk tanul Budapesten, 2017 szeptemberétől újabb 6 diák nyert felvételt budapesti középiskolába. 

Kapcsolattartók: Dudás Fanni, Kerpel-Frónius Luca Sára

 

Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

Az iskola: Településünk Csongrád megyében, Makó mellett helyezkedik el, a Maros partján. Iskolánk a község legnagyobb intézménye, ahol több mint 190 gyermek tanul, és őket 23 fő pedagógus oktatja, neveli. Kis létszámú iskola, amely 1-8 évfolyammal, 8 tanulócsoporttal működik, a KLIK Makói Tankerülethez tartozik. Az intézmény tanulóinak közel 40%-a hátrányos helyzetű, többségében roma származású gyerekek. Fontos értékeink közé tartozik a mindennapos művészeti nevelés gyakorlata, magasabb óraszámban foglalkoznak tanulóink a képzőművészettel, mely segíti a többi tantárgy tanulását is, azáltal, hogy elemez, láttat, kreatívvá nevel. A sikerélmény ösztönző, és a tanulók személyiségfejlődésére is pozitívan hat. Emellett a zenei nevelés színesíti a kínálatunkat. Apátfalva a néphagyományok paradicsoma, ezek megőrzése, átadása a fiatal generációk számára fontos feladat. A „Bíbic könyvek” sorozat elemeit segédletként használjuk fel a magyar, történelem, ének, természetismeret és földrajz tantárgyak tanításához Kiemelten kezeljük a testnevelés és sport munkát az intézményben, kiváló feltételeket teremtettünk a csapat és egyéni sport műveléséhez. A 2003/2004. tanévtől bekapcsolódtunk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, illetve tehetséggondozását elősegítő programba. Egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokkal, újszerű pedagógiai módszerekkel törekszünk a tanulók neveltségi és műveltségi hátrányainak leküzdésére. Intézményünk inkluzív, a sajátos nevelésű diákok oktatása, fejlesztése fontos értékeink közé tartozik. Az átmeneteket kiemelten kezeljük, munkaközösségeink az óvodával együtt színvonalas programokat szerveznek az iskolai élet vonzóvá, színessé tételéhez: Aranyhíd és Ezüsthíd programok, valamint iskolahívogató, Fecsketábor, történelmi játszóház, kísérletező délutánok, projektnapok keretében.

Az igazgató: Mátó Lajos
TérTánc kapcsolattartó: Csenteri Andrea

A TérTáncról – E a klasszikus dallamokat bárhol bármikor fel fogjátok ismerni, és eszetekbe fog jutni a sok élmény. Ha meghalljátok Fischer Iván vagy Fesztiválzenekar, Vári Berci nevét, ti tudni fogjátok kik ők, mert személyesen találkoztatok velük, és ez nem mindenkinek adatik meg, egy örök emlék marad. Ettől lettetek különbek a többiektől, és ez nagyon fontos, mert ti dolgoztatok meg érte. – Csenteri Andrea korerográfus

Borsodi Általános Iskola

Intézményünkben, az edelényi Borsodi Általános Iskolában Abod, Balajt, Damak, Edelény, Ládbesenyő és Szendrőlád 242 általános iskolás korú diákját próbáljuk meg megismertetni az írás, olvasás, számolás örömeivel, átsegíteni ezek buktatóin.
A 13 tanulócsoportunkból  8 iskolaotthonos.

Hogy milyen az iskolánk? Kollégáim s az itt tanuló diákok véleménye alapján remek.  A hozzánk járó diákoktól elvárjuk a rendszeres munkát, a tisztességet, az emberséget, a segítőkészséget, az őszinteséget, a helytállást, s eredményeink ezen a téren egyre biztatóbbak. Szándékosan nem a kiváló tanulmányi és versenyeredményeket említettem, bár azok is vannak.
Diáknak és felnőttnek is megengedett a tévedés, a hibázás joga, ha  abból tanulnak, abból okulnak.
Tanórán kívüli programokkal, kirándulásokkal, táborokkal, színház- és mozilátogatással,  koncertekkel, sportrendezvényekkel színesítjük a mindennapokat, mert ezek nélkül lélekromboló robot lenne  csak az iskolai munka. De az őszi – téli időszakban szombaton is kinyitjuk az iskolát diákjainknak, ha sportolni, mozogni szeretnének.
Persze mi is megvívjuk a mindennapok harcát, a kötöttséget nehezen tűrő diákokkal, az elfogult szülőkkel, bár nagy eredmény, hogy egyre többször vallunk közös nézetet az iskoláról, nevelésről.
Mondani és leírni bármit lehet. Ha többet szeretne tudni rólunk, jöjjön el hozzánk bármely iskolai rendezvényünkre, ünnepségünkre, s győződjön meg róla, hogy a sorok mögött mennyi valóság van.

Igazgató: Turóczi Bertalan

TérTánc kapcsolattartó: Slezsák Erzsébet

Budapest IX. kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola

Budapesti Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Iskolánkba, amely 54 éve jelen van Budapesten,  több mint 700 tanuló jár 3-től 18 éves korig. 35 nemzetiség található ma diákjaink között, közülük sokan magyarok.
A külföldön működő francia gimnáziumok hálózatába tartozunk (494 intézmény a világ 135 országában, 330 000 beiratkozott diák). Az oktatás a francia tantervek alapján történik, amely egy gondolkodásra és önálló munkára alapozott – óvodától az érettségiig tartó – kreativitás- és képességfejlesztő oktatási rendszer.
A magyar Oktatási Minisztérium akkreditálásával, a magyar gyermekek számára kiegészítésként, biztosítjuk a magyar nyelv és irodalom valamint a magyar történelem oktatását. Ily módon, bármikor visszatérhetnek a magyar oktatási rendszerbe, illetve folytathatják tanulmányaikat a magyar felsőoktatási intézményekben.
Intézményünk hírneve a világos célkitűzéseknek köszönhető és olyan közös értékeken alapszik, mint az:
– Állandóság: kiválóság a nyelvoktatás területén – kompetencia alapú differenciált nyelvoktatás megvalósításával.
– Ambíció: olyan fiatalok felelősségteljes állampolgárrá nevelése, akik tisztelik saját és a mások kultúráját, és nyitottak a fogadó ország és annak oktatása felé.
– Elkötelezettség: a tanulók számára lehetővé tenni, hogy tudásukhoz és tehetségükhöz mérten választhassanak tantárgyakat és szakosodhassanak.
Erősségeink közé tartozik többek között a kitűnő vizsgaeredmények (100% siker az érettségi vizsgák), az iskolánkba érkező új tanulók beilleszkedésének elismerten jó elősegítése, és az egyéni igényeket figyelembe vevő oktatás.
Nagy hangsúlyt fektetünk ugyanakkor a nyelvoktatásra is. Elsősorban az angol nyelvre, melyet a hozzánk járó diákok már első osztálytól tanulnak. Érettségiző diákjaink folyékonyan beszélnek nemcsak francia, de angol nyelven is. Emellett tanulhatnak 7. osztálytól latint, németet és spanyolt is.
A kulturális sokszínűség adta globális világszemléletnek, a gondolkodásra és önálló munkára nevelő oktatási rendszernek és a rendkívül magas szintű nyelvismeretnek köszönhetően, diákjaink továbbtanulási perspektívái kitűnőek, mind a nemzetközi mind a magyar egyetemeken.

A Budapesti Francia Iskola és a Budapesti Fesztiválzenekar együttműködése már több évre tekint vissza, mely számtalan formát öltött különböző formákban: diákok meghívása zenekari próbákra, zenészek hangszerbemutatói az iskolában, illetve diákjaink aktív részvétele a zenekar különböző programjain. A két intézmény közelebb kerülése mellett, elvitathatatlan a pedagógiai érték. A legutóbbi együttműködés a 2016. június 3-án megrendezett TérTáncKoncert volt a Hősök terén. amelyen iskolánk 11 tanulója vett részt.
Íme, néhány vélemény tanulóinktól:

Salomon: „Engem a közös tánc öröme a többi fiatallal hozzásegített ahhoz, hogy jobban megértsem mennyire fontos a tánc és a zene a fiatalok nevelésében : ezáltal még jobbá és nyitottabbá váljunk.”
Sara: „Ez a pozitív üzenetekkel és találkozásokkal teli kaland a megosztás igényét hozta számomra.”
Sofie: „Az elején nem nagyon értettem a rendezvény célját, de apránként, a kezdeti találkozások és próbák során megértettem, hogy ez a projekt egyedülálló, emberközpontú és célratörő. Nagyon boldog voltam, hogy olyan fiatalokkal oszthattam meg ezeket a pillanatokat, akikkel nem szoktam találkozni.”
Ming-An: Fantasztikus volt egy igazi zenekar előtt, professzionális táncosokkal együtt fellépni. Mindenkinek köszönöm, aki ezt lehetővé tette számomra!
Olivier Chiquet (angol tanár és kapcsolattartó a Budapesti Fesztiválzenekar felé) szavai a TérTáncKoncertről:
„A Budapesti Gustave Eiffel Francia Iskola szeretné köszönetét kifejezni a Budapesti Fesztiválzenekarnak, a 2016. Június 3-i napért és estéért. Nagy öröm és megtiszteltetés ért bennünket, hogy diákjaink részt vettek a Hősök téren megrendezett TérTáncKoncerten.
Változatos, mosolyokban, dinamikában, érzékenységben és érzelmekben gazdag pillanatokban volt részünk!
Minden elismerésünk az 500 fiatal táncosnak, a hatalmas művészi tehetséggel és emberséggel megáldott Fischer Ivánnak, a Budapesti Fesztiválzenekar minden tagjának, akiket méltán illetett a 6000 fős közönség lelkes és ütemes tapsa.
Nagy öröm számunkra, hogy intézményünk átvehette az idei év Legjobb Partner Iskola Díjat Fischer Iván és zenekara jelenlétében.”

Bükkösdi Általános Iskola Tagintézmény

A bükkösdi iskola nemzetiségi német nyelvet oktató intézmény. (A diákok valamennyi évfolyamon tanulják a nemzetiségi német nyelvet.) Emellett az iskolában a multikulturális tartalmakat elfogadó és azok szellemében történő tanítás és nevelés folyik.
A bükkösdi iskola a magyarországi iskolák közül az elsők között vállalta fel és valósította meg eredményesen a Comenius 2000 minőségbiztosítási programot.
Az iskola meghatározó szerepet tölt be a beiskolázási körzetéhez tartozó települések közművelődésében, kulturális életében. Számos rendezvénye évente újra és újra várt esemény a gyerekek és a települések életében. Az iskola fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, ápolását. Az iskolában 1994 óta 4H Klub működik, amely hagyományőrző foglalkozásokat, játékdélutánokat tart tagjainak, bevételeiből pedig a versenyek, vetélkedők nyerteseit támogatja.

TérTánc kapcsolattartó: Kutiné Lang Diána

BVK Bártfa Utcai Általános Iskola

Iskolánk a Bártfa Utcai Általános Iskola több mint 90 éves múltra visszatekintő, gazdag hagyományokkal rendelkező intézmény. Jelenleg 1-8 évfolyamon 9 osztályban 250 tanulónk van, melyből 5 alsós és 4 felsős osztály közel a törvény által meghatározott maximális osztály létszámmal működik. Az iskola integrált oktatást felvállaló intézmény, melyben sok hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyermek tanul. Tanulóinknak 20 %-a HH-s és 12%-a SNI-s. Az intézmény helyi programjának kiemelt feladata az oktató – nevelő munka megújítása, alternatív pedagógiai tevékenységek alkalmazása.  Törekszünk a korszerű és már eredményesen működő jó gyakorlatok megismerésére, bevezetésére ezzel segítve tanulóink teljesítményének javulását és saját munkánk hatékonyságát.

Olyan iskola a miénk, ahol a gyerekeket: megtanítjuk együtt lenni másokkal, Törekszünk az előítélet-mentesség, a tolerancia megtartására és megtanítására.

Az elmúlt négy évben több gyermekközpontú programot vezettünk be, mely gyökeresen megváltoztatta iskolánk működését, pedagógiai munkáját. Tanulóbarát tanulói környezetet alakítottunk ki a gyermekek igényeihez, szükségleteihez igazodó oktatásszervezéssel, újfajta szemlélet kialakításával s módszertan alkalmazásával. Az intézmény folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket és partnereket, akiknek segítségével lehetővé válik a tanulók hatékony és eredményes fejlődése.

Négy évvel ezelőtt első osztályban indítottuk el a Lépésről Lépésre programot, felső tagozaton alkalmazzuk a Komplex Instrukciós Programot valamint több évfolyamon a Kreatív Partnerség programot.

Bevezettünk egy hetes pályaorientációs programot Tájoló címmel.

2016-ban elnyertük az Ökoiskola címet.2017 áprilisában az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet nyertük el pályázat útján. Fejlesztő munkánknak elismeréseképp kapott minőségi elismerés a Superbrands díj, melyet hazánkban első oktatási intézményként kaptunk meg 2015-ben.

Élmény Tár Tanoda

Az Élmény Tár Tanoda gyermekközpontú szemlélettel alakult meg. Legalapvetőbb elvünk, hogy a gyerekeket egyenlő felekként kezeljük és megismertetjük őket a demokratikus értékekkel. Arra ösztönözzük őket, hogy vállaljanak felelősséget saját tetteikért és saját erőből megszerzett értékek fontosságára is felhívjuk a figyelmet.

Tanodánkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy esélyt teremtsünk a tanulásban a hátrányból induló gyerekeknek is. Egy olyan közösségi teret alkottunk meg már évekkel a tanoda kezdete előtt, ahova a környékbeli mélyszegénységben élő gyerekek és jobb módú társaik egyaránt betérhetnek és közös játékokon, fejlesztő tevékenységeken keresztül jól érezhetik együtt magukat. Ez a Menedék Közösség Ház, amelyben jelenleg is működik az Élmény Tár Tanoda.

A tanoda létrejöttével egy intenzívebb működésnek köteleztük el magunkat, ahol strukturáltabb, átgondoltabb keretek között napi szinten és nagy tudatossággal foglalkozunk a gondunkra bízott gyerekekkel.

Célunk, hogy minél több sikerélményhez jutassuk a hozzánk járó gyerekeket az iskolán belül és kívül egyaránt, amelyektől nőhet az önbizalmuk, önbecsülésük. A legtöbb gyerek családjának nincs pénze arra, hogy drága szakkörökre, külön órákra járassák a gyerekeiket, ezért igyekszünk ezeket a szükségleteket kielégíteni. A szabadidős programlehetőségek is nagyon ritkák a legtöbb család körében, így ritkán tudnak kimozdulni abból a környezetből, amelyben minden napjukat töltik. Ezért célunk az is, hogy a gyereket minél több külsős, szabadidős élményben is részesítsük, amelyeken keresztül tágíthatják világképüket.

Tanodánkba nagy részben mélyszegénységben élő családok gyermekei járnak, vannak azonban olyan gyerekek is, akik családjának nincsenek mindennapi megélhetési gondjaik, viszont a gyerekek kötődnek hozzánk mentoraink és a jó közösségi élmény miatt. Ez számunkra igen nagy öröm, mivel szeretnénk, hogy szegényebb és tehetősebb, jobb és kevésbé jó képességű, roma és nem roma gyerekek közösen alkossanak élhető közösséget, ezzel is megmutatva, hogy az integráció nem egy elérhetetlen, távoli vízió. A tanoda környéke (Gyárváros) területileg is igen heterogén; a jómódúnak mondható környékbe beékelődnek kisebb szegregátumok, telepek. Tanodánkba főleg általános iskolás gyerekek járnak. Néhány középiskolás diákunk már inkább segítőként vesz részt a munkánkban.

FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Iskolánk a Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium az
FM Közép- magyarországi Szakképző központ tagintézménye, Piliscsabán a Pilis hegység
lábánál, gyönyörű környezetben helyezkedik el, Budapest és Esztergom között félúton. A
több mint 60 éve működő intézményünkben jelenleg szakiskolai, szakközépiskolai és
technikus szintű osztályaink vannak mezőgazdaság és közlekedés szakmacsoportban, ill.
mezőgazdasági gépész, erdészet és vadgazdálkodási, virágkötő, erdészeti szakmunkás
szakirányokon. Jelenleg 274 diák tanul 13 osztályban, iskolánkban.
Az erdészeti és gépészeti gyakorlatokat az iskola tankertjében és tanműhelyeiben, az
iskola erő és munkagépeivel oldjuk meg. A gyakorlati oktatást segítik az erőgépműhely,
munkagép műhely, erdészeti gépész tanműhely, javító-karbantartó műhely, a hegesztő
bázis, a fémipari alapozó gyakorlatok műhelye, a gépi forgácsoló műhely, és a kovácsoló
műhely.

Az Erasmus + program keretében diákjaink az EU országaiban külföldi szakmai
gyakorlatokon vehetnek részt, melyek keretében szakmájuk mellett az iskolánkban
választható angol és német nyelvet gyakorolhatják.
Távol lakó tanulóink részére kollégiumot biztosítunk. Kollégiumunk 80 férőhelyes, az
egyik iskolaépület tetőterében található. 2, 4, 6, és 8 személy részére kialakított,
fürdőszobás szobákkal rendelkezik. A kollégiumi életet a könyvtár, a színházterem, a
sportcsarnok, és a szabadtéri sportpályák színesítik.
Jó kapcsolatot ápolunk a város Önkormányzatával, többi iskolájával, egy-egy
sportegyesületével és egyéb intézményeivel.

TérTánc kapcsolattartó: Bakos-Nagy Márta

Gandhi Gimnázium és Kollégium

A pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben létesített. Alapítását az a nagyon fontos cél vezérelte, hogy „középtávon kinevelődjék egy népéhez kötődő jelentős számú roma értelmiségi réteg, amely képes újjászervezni a széthullott cigány közösségeket”. E cél elérése érdekében a Gandhi Alapítvány – melynek elnöke Bogdán Béla tanár, kormányfőtanácsos volt – már 1992-ben azon munkálkodott, hogy a következő év szeptemberében elkezdődhessen a tanítás a főként beás gyermekeket oktató gimnáziumban.
Az iskola létrehozásának első potenciális helyszíne Kaposvár volt, ezt követően esett a választás Pécsre, ahol végül 1994 februárjában megindulhatott a hatosztályos gimnázium működése. Az intézmény első igazgatója Bogdán János magyar-történelem-filozófia szakos tanár lett, aki meghatározó szerepet játszott az iskola létrehozásában is.
A tanítás a régió településeiről érkezett 56 diákkal indult, akik egy előkészítő, ún. nulladik évfolyamon kezdték meg a munkát. Az első félév legfontosabb feladata az volt, hogy csökkentse a tanulók közötti tudáskülönbséget.
1995-ben a megbízhatóbb finanszírozás érdekében a Gandhi Alapítvány közalapítvánnyá vált.
1999 januárjában elhunyt Bogdán János. Halálával nemcsak az iskolát, hanem az egész cigány közéletet hatalmas veszteség érte. A gimnázium vezetését élettársa, Csovcsics Erika vette át, s ebben a tanévben avatták fel az intézmény korszerű sportcsarnokát, valamint ennek a tanévnek végén érettségizett az első évfolyam.
2002-ben készült el a gimnázium korszerű épülete, s az intézmény fennállásának 10. évfordulójára Bogdán János nagy álma is megvalósult: német támogatással korszerű könyvtár és szabadidőközpont létesült a kollégium épületében, melyet a diákok örömmel vettek birtokukba.
A gimnáziumban 2002 óta felnőttoktatás is folyik levelező, illetve esti oktatás formájában.
Az elsők között, a 2003/2004-es tanévtől működtetjük a nappali tagozaton a halmozottan hátrányos helyzetű diákok részére az Arany János Kollégiumi Programot. Az iskolában – nemzetiségi jellegéből adódóan – nagy jelentőségű tantárgyak a cigány nyelvek (beás és romani), valamint a cigány/roma kultúra. Fontos, hogy a gyerekek lássák a nemzetiségi nyelvek szépségeit, és legyen az identitásuk szerves része a közvetített cigány/roma kultúra elemeivel együtt. A diákok a cigány népismeret tantárgy tanulása során megismerkednek a cigány hagyományokkal, kultúrával, tanulnak a cigányok/romák történetéről, az Indiai Őshazáról, a vándorlásukról, néprajzukról, nyelvészetükről, nép-és műköltészetükről, művészetükről stb. E tantárgyak tanulása a nappali tagozat minden diákja számára kötelező, a felnőttek számára pedig választható.
A modern oktatás tárgyi feltételeit messzemenően biztosítjuk diákjaink számára, és a nevelés-oktatás keretében alternatív módszereket alkalmazunk. A kooperatív és projektmunkát részesítjük előnyben, fontosnak tartjuk a csapatszellem kialakítását. A sportcsarnokban az órarendi testnevelésen kívül szervezett testedzésre, valamint iskolai rendezvények megtartására is van lehetőség. Iskolánk diákjai szabadidejükben bekapcsolódnak Pécs pezsgő kulturális életébe is.
Tanulóink többsége jelentős szociális hátránnyal érkezik hozzánk. Arra törekszünk, hogy ez ne akadályozhassa őket tanulmányaik elvégzésében. Folyamatosan figyeljük a gyerekek körülményeinek alakulását, és anyagi lehetőségeinkhez mérten segítséget nyújtunk a szülőknek gyermekeik iskoláztatásában.
Az iskola immár 20 éve működik, az első végzős osztály 2000-ben érettségizett. Tanulóinknak csaknem fele a felsőoktatásban folytatta tanulmányait. Diákjaink továbbtanulási érdeklődése szerteágazó, de főként az egészségügy, a belügyi rendészet, a szociális munka és a romológia felé orientálódik. A nappali tagozaton 2000 óta közel 400 tanuló érettségizett le, a felnőttoktatási tagozaton pedig 300 feletti érettségi bizonyítványt állítottak ki a vizsga követelményeit sikeresen teljesítőknek.
Igazgató: Déri Ildikó

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskola: A Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. szeptember 01-én kezdte meg működését. Előtte iskolánknak nem volt művészeti képzése, de helyet adtunk két művészeti iskolának is, hogy tanulóink minél szélesebb körű oktatásban részesüljenek.
Tiszaszalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beregi részén, az Ukrán határ közelében fekvő település. Egy iskola és egy óvoda működik a községben. Az iskola 2007 óta társulásos formában működik, ebben az évben 7 önkormányzat kötött társulási megállapodást az iskolák működtetéséről: Lónya, Mátyus, Tiszaadony, Tiszavid, Barabás, Vámosatya és Tiszaszalka községek Önkormányzatai. Ekkor szűnt meg Vámosatyán teljesen az általános iskolai képzés, Tiszaadonyban és Lónyán pedig a felső tagozatos oktatás. Iskolabuszok szállítják be a gyerekeket ezekről a településekről Tiszaszalkára a központi iskolába.
A falvak lakossága ragaszkodik az intézményekhez, hiszen minden karácsonykor műsort adunk minden településen, iskolánkban pedig minden jeles napról megemlékezünk, ahol szívesen látjuk az érdeklődőket. Szociálisan is igyekszünk a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából segíteni, ennek kapcsán minden decemberben cipős doboz ajándékot kapnak a gyerekek, minden évben van egy adományosztás, ahol ruha és élelmiszer csomagot kap minden család és van egy holland projektünk is: önkéntesek jönnek minden nyáron 30-40-en két hétre és rászoruló családoknál festenek, javítanak, takarítanak és adományt osztanak: ruhákat, bútorokat és egyéb szükséges dolgokat. Erre a mi térségünkben nagy szükség is van, hiszen óriási a munkanélküliség, ami egyrészt a kevés munkahelyből, másrészt a nagyszámú iskolázatlan lakosságból fakad.
Iskolánk alkalmazottai ellátják a munkakörükből fakadó feladatokat, de e mellett kicsit szülők is, egészségügyi szakemberek is, ha kell, segítenek a hivatalos ügyek intézésében, és ha kell akár mosnak, vasalnak a tanulókra vagy éppen gondoskodnak róla, hogy reggelizzen (egyen!) a gyermek. Ilyen a mi iskolánk, de mi nagyon szeretjük!

A vezető és TérTánc kapcsolattartó: Csató Kornélia, ő egyben a kapcsolattartó is ebben a kezdeményezésben. 30 éve dolgozik ebben az iskolában, ez az első és egyetlen munkahelye. Ismeri a térség összes gondját-baját, de nem megy el semmi mellett, hogy ne segítő, támogató szándék vezérelné. Feladata nehéz, hiszen egy közel 100 km-es körzetben 5 óvoda és négy iskola mindennapi feladatait kell összehangolnia, megterveznie, felügyelnie. Empátiája és szociális érzékenysége sok-sok családnak, kollégának jelentett már nagy segítséget.

„Ebben a kezdeményezésben szívesen veszünk részt, mert ez egy csodálatos lehetőség a tanulóknak egy magas színvonalú rendezvényen részt venni. Ugyanakkor eljutnak a fővárosba, ami sokuknak csak egy nagy álom, hiszen buszon is még csak azért ültek, mert ezzel járnak iskolába. Legtávolabbi hely, ahová nagy részük eljutott, az a Tiszaszalkához 12 km-re lévő Vásárosnamény. Vonzó volt még, hogy egy „igazi” koreográfiát egy „igazi” szakember tanít majd meg, amit sok más gyermekkel együtt táncolhatnak. Hisszük, hogy a zene szebbé teszi az életünket, érzelmeinket gazdagítja, ez pedig mindenképpen pozitívan befolyásolja mindnyájunk személyiségét. Nagyon várjuk ezt a csodálatos alkalmat és kimondhatatlanul hálásak vagyunk, hogy mi is részesei lehetünk!”

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola

Igazgyöngy Alapítvány

Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, a berettyóújfalui járásban működik, hat településen, 550 körüli tanulólétszámmal évente. A tanítványaink nagy része (70%) hátrányos helyzetű, több mint 300 halmozottan hátrányos helyzetű, zömében roma gyermek. Az Igazgyöngy profilja a képzőművészettel nevelés, nemzetközileg jegyzett képzőművészeti műhely vagyunk, évente több mint 500 díjat hozunk el hazai és nemzetközi képzőművészeti versenyekről. Módszertanunk iránt nagy érdeklődés van, itthon és külföldön is. Fontos még, hogy az iskolafenntartó alapítvány olyan integrációs modellt fejleszt, mely az oktatásra egy komplex, összehangolt beavatkozást fűz fel, eddigi eredményeink alapján ígéretesen.

Az iskola vezetője és a kapcsolattartója: L. Ritók Nóra, az alapítvány alapítója, az iskola igazgatója, az esélyteremtő munka szakmai vezetője.

„Egy olyan élményt várunk a produkciótól, ami a tanítványainkat megerősíti abban, hogy a befogadás elérhető, hogy ők is értékes és fontos részei lehetnek egy produkciónak, melynek üzenete sokkal nagyobb, társadalmi méretű.” L. Ritók Nóra

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Iskolánk Nógrád megyében, Szécsény városban található. Szécsény gyönyörű kisváros, szép és különleges épületekkel – elég csak a Forgách kastélyra, a mi ferde Tűztornyunkra, vagy a katolikus Templomunkra gondolnunk, ahol annak idején a vezérlő fejedelem is imádkozott. Róla kapta nevét intézményünk.
Iskolánkban barátságos, családias a légkör. Szakköreinken sok érdekességgel ismertetik meg tanáraink tanulóinkat: csipkekészítés, kézműves, kosárlabda, floorball, futball, modern tánc, úszás, énekkar, furulya, táblajátékok: dáma, malom, sakk, mancala, reversi, „Fűre lépni tilos”.
Változatos kirándulásokon és iskolai rendezvényeken veszünk részt: színház, opera, állatkert, lovas iskola, akadályverseny, tudományos előadások, háziversenyek, tanár-diák meccsek, papírgyűjtés, „Szellemjárás az iskolában”. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy tanulóink minél több, változatos programon tudjanak részt venni, ezért nagyon örültünk, amikor a 2014/15-ös tanévben megkeresett minket a Budapesti Fesztiválzenekar és táncoltak diákjaink a Hősök terén.

„Ez a lehetőség nagyon tetszik, mert arra tanítja a gyerekeket, hogy sok munka árán ugyan, de végigcsinálják a felkészülés folyamatát, aminek a végén, egy fantasztikus rendezvényen megmutathatják munkájuk gyümölcsét.
„Nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek a TérTánc és az odáig vezető tanulási folyamat is. Nagy lökést adott a lemorzsolódás ellen, amikor Vári Bertalan személyesen látogatott el az iskolába, találkozott tanítványainkkal. Az idén sokan közülük elsőként jelentkeztek és nagy izgalommal várják a júniusi táncot. Zsúfolt, de igazi élményekkel volt teli a Budapesten eltöltött nap. A próbák után nyilatkoztak a készülő videóhoz, a rádiónak, találkoztak a kulisszák mögött a szponzorokkal és a kamerák előtti szereplés, fellépés fantasztikus katarzis érzést adott nekik. Nagy izgalommal várták az egészet, de kicsit tartottak is tőle, hiszen még mindig nem látták át, hogy mibe is csöppentek. Az egész esemény, a jól szervezett és nem is annyira „komoly” komolyzenei koncert végül sok napon át kedvenc témájuk volt, sokat emlegették. Megköszönték, hogy noszogattam őket és tánctanáruk, Nagy Gábor végig lelkesen, fáradhatatlanul ropta velük a próbákon.” Juscsákné Kovács Judit, igazgatóhelyettes

Király Ágnes (7. osztály): Mi köszönjük ezt a szuper napot, nagyon jól éreztük magunkat. Az elején volt kicsit rossz a próba, mert fárasztó volt, de egyébként nagyon jó volt. Nagyon jó érzés volt kint állni több ember előtt, akiknek tetszett ez az egész, mi meg örültünk, hogy tudtuk a táncokat és túl vagyunk rajta! Hát a próbák nagyon fárasztóak voltak, ami annyira nem tetszett. Nehezen bírtuk ki a 2 órát, de a végére már ez is jó volt és jó volt a tánctanárunkkal együtt dogozni. Hiányoznak majd a vele töltött órák, de egyébként megérte ezért dogozni és végig csinálni!

Turbucz Regina (7. osztály): Nagyon tetszett, a sok gyakorlás meghozta a gyümölcsét. A próbák kicsit fárasztóak voltak, de mindez megérte. Remélem, hogy máskor is lesz tánc, amivel felléphetünk.

Az igazgató: Pancsovai Gergely

TérTánc kapcsolattartó: Juscsákné Kovács Judit

 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

A városban a legrégebbi iskola épületét 1813-18-ban építette a református egyház, a Kálvin út 2 szám alatt. Keresztény értékrendjében nagy múltra tekint vissza, de szellemiségében friss, a tudományokban korszerű. A szeretet és az összetartozás légköre határozza meg tevékenységeinket. A szülői házzal együttműködve, a keresztény értékek átadásával nevelünk.  Beiskolázásunk minden tanévben eredményes. Beírt tanulóink száma: 474 fő. Oktatásunk korszerű. Osztálytermeinket, szaktantermeinket is ennek megfelelően rendeztük be.

A tantervi követelmények teljesítése mellett már az alsó tagozatban foglalkozunk az idegen nyelvi, matematikai, számítástechnikai alapok fejlesztésével. További speciális lehetőségek: úszásoktatás, emelt óraszámban történő matematikaoktatás, hit-és erkölcstan, néptánc órák. Felső tagozatban indul az angol nyelv emelt szintű oktatása, alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés, középiskolai előkészítő, sportkörök, énekkar. Intézményünkben különböző tehetségkörök működnek.

Negyedik tanéve vagyunk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont. Programunk kulcsfogalma: TALENTUM. A tehetséggondozás komplex program alapján működik.

Tanulóink teljesítményei a helyi, regionális és országos versenyeken is alátámasztják iskolánk oktató-nevelő munkájának eredményességét. Az országos kompetenciamérésen magasan az országos átlag felett teljesítenek tanulóink mind szövegértésből, mind matematikából. Diákjaink 98%-a tanul tovább középiskolában, ebből 70% gimnáziumban, illetve szakközépiskolában, 2% szakiskolában.

Képviseljük a környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiai értékeit. Megkaptuk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.

A néphagyományőrző program keretében változatos tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve sok játék, drámapedagógiai módszerek, tanulásmódszertan alkalmazása jellemzi munkánkat.

A 3. osztály bemutatása

A tanulók megfelelő szociális háttérrel rendelkeznek. Jó körülmények között élnek, szüleik odafigyelnek rájuk. A szülőkre lehet számítani, együttműködőek, segítik az iskola munkáját. A tanulók aktívak, érdeklődőek, a többség szeret tanulni. Magatartásuk jó, tisztelettel beszélnek a felnőttekkel. 

A mindennapi tanuláson kívül sok mindennel foglalkoznak. Többen járnak edzésre (kosár, birkózás, úszás, lovaglás, foci, sakk), zeneiskolába, majdnem az osztály fele. Szívesen mozognak, kirándulnak. Nyitottak az új dolgok, események iránt.

Az elmúlt tanévben már részt vettek a TérTánc programjain második osztályosként.

Kapcsolattartó: Takácsné Csikós Anikó

 

Móra Ferenc Általános Iskola

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nyírlövői Tagiskolája

Salgótarjáni Általános Iskola Kollégiuma

A Kollégium 1967 óta működik, a létrehozása óta alapfeladatának tekinthető az intézménybe felvett tanulók szocializációjának, személyiségfejlesztésének, tanulásának biztosítása, életre nevelése, felkészítése. Intézményünk a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulókat látja el. Gyermekeink eltérő szocializáltsággal, kultúrával rendelkeznek, ezeket kell integrálnunk a többségi társadalom érték-, norma elvárásával úgy, hogy közben megtathassák saját azonosságukat. Kollégistáink a megye területéről érkeznek, ugyanakkor beiskolázási körzetünk országos. Általános iskolás, 10-16 év közötti tanulók hétközi ellátása történik intézményünkben. Tanulóin város általános iskoláiba, illetve speciális iskolájába járnak. Intézményünk fogad és ellát sajátos nevelési igényű (értelmi- beszédfogyatékos, hyperkinetikus magatartászavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavar) általános iskolás diákokat is12-14 év körüli fiúk és lányok vesznek részt a TérTánc projektben. Gyermekeink nagyon szeretnek táncolni, zenét hallgatni és csapatban dolgozni. Ez a projekt lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek új barátokat szerezzenek, nagyszerű programokon vegyenek részt, rengeteg élményben legyen részük.  

Salgótarjáni Dornyai Béla tagiskola

A TérTánc szerelmesi a Dornyay Béla Tagiskola 7. osztályos csapata. Danyi Melánia, Mondoc Szimonetta, Gyurics Brigitta, Pikács Odett, Rácz Ramóna, Rácz Klaudia Magdolna nagy szeretettel és lelkesedéssel vesznek részt ezen a példaértékű programsorozaton, eseményen. Nagyon hálásak, amit talán még igazán fel sem fognak, de az elkövetkezendő életükre kihatással is lehet, hogy a TérTánc megismertette velük a komolyzenét, és részesei lehetnek ennek a fantasztikus lehetőségekkel bíró, közösségépítő folyamatnak.

Kapcsolattartó: Berze Marianna pedagógus

Salgótarjáni Speak Smart! Csoport

TérTánc Salgótarján

 

Tavaly nyáron kaptunk egy fantasztikus lehetőséget. Mivel közelünkben, Hollókőn rendezték meg az 1. TérTánc Nyári Tábort, így Salgótarjánból is hívtak gyerekeket a szervezők. A városi Diákotthon pillanatok alatt felismerte a lehetőséget, és 24 órán belül regisztrált egy csapat diákot a táborba. Közben egy másik társaság is szervezte már magát, így történt aztán, hogy több mint egy tucat diák – jóval több: 16fő – és a velük érkező felnőtt kísérők hamar a program kellős közepében találták magukat.

A tábor olyan élményt és inspirációt adott nekik, hogy mikor az idei év felhívása elért Tarjánba, már várták. A Diákotthon tanulói és a Dornyai Iskola diákjai hivatalosan is csatlakoztak a programhoz, összesen 20 főt delegálva, és néhány más intézménybe járó gyerkőc is részt vesz a hetente a zajló próbákon.

 Milyen a csapat?- azt hiszem ez érdekes igazán. (Épp a kiváló táncpedagógusokról akartam írni: Juhász Amarilláról és Kéri Szabolcsról, akik hihetetlen tapasztalattal, tudással és emberséggel végzik a feladatukat, de közben rájöttem, hogy Ők is ezt mondanák: meséljünk a gyerekekről!)

 Először is: kitartóak. Hétről hétre, mozdulatról mozdulatra, ugyanazt a 20-40-60 másodpercet ismételve nem unják, csinálják.

Másodszor: barátságosak. Egymással is és „idegenekkel” is. Mesélnek, megkínálnak, érdeklődnek. Egymással is irtó jószívűek. És nincsenek feszkók. (… vagy mire nem képes a tánc?)

Harmadszor: általában vidámak, jókedvűek. A múltkor Ramóna megnevettetett. A szokásos: „Hogy vagytok?”, „Mi volt ma?” – kérdésre, egyedül Ő fakadt ki, mert egyest kapott bioszból, és tök igazságtalanul. De ezt is nevetve mondta, széles mosollyal, aztán legyintett: „Csak röpdoga volt…, de akkor is!”, és úgy folytatta, most már jól érzi magát, mert jöhetett táncolni.

Negyedszer: nyíltak, őszinték. Nincs tabu. Ha éhes, ha lába, ha szíve fáj, ha nincs kedve beszélgetni, megmondja az itteni tértáncos. És hozzáteszi lopva: „ilyen a szerelem!”

Ötödször: vagányak és kíváncsiak. Az ember nem győzi válaszokkal. Mi lesz majd Pesten? És mennyi van még, amit nem küldtek a táncból? És megint lesz tábor? stb.

A táncpróbák a Diákotthonban vannak péntekenként. A hétvégi hazautazás előtt még egy órát maradnak és csak a későbbi busszal mennek haza a gyerekek. Áldozatot hoznak, ahogy a kollégium nevelői is, akik kísérik őket rendezvényekre, tanulnak velük, próbákon, foglalkozásokon, kiránduláson ott vannak és vigyáznak rájuk. A programban résztvevő pedagógusokat hadd említsem név szerint: Rácz Klaudia és Berze Marianna.

 Én, egy helyi tanár, aki néhány középiskolás diákkal „kísérem”, szervezem az itteni TérTánc programot így látom őket. Egy nagyon szerethető csapat.

TérTánc kapcsolattartó: Virágos Erzsébet

Széchenyi István Általános Iskola

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

Iskolánk gyermekközpontú, családias hangulatú.
Kiemelt feladatunk olyan kiegyensúlyozott fiatalok nevelése, akik testileg-lelkileg egészségesek, képesek a tanulásra, elfogadják a társadalmi érintkezés normáit, megtanulják az elfogadott viselkedés szabályaihoz való alkalmazkodást, toleránsak, probléma-érzékenyek, családszeretők és – tisztelők, szeretik hazájukat, közvetlen környezetüket, iskolájukat.
Iskolánk olyan általánosan képző intézmény, mely kiemelt gondot fordít:
A 6-14 éves tanulók alapkészségeinek, különösen anyanyelvi- és idegennyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztésére, a nemzeti tudat, az egészséges lokálpatriotizmus erősítésére.
A növendékek keresztény szellemű formálására, hogy mindjobban és érettebben éljék meg személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény élet melletti állásfoglalást.
Számítástechnikai és informatikai képzésük megalapozására.
Környezetvédelmi szemléletük és felelősségérzetük kialakítására.
Az egészséges életvezetés elméleti és gyakorlati szabályainak elmélyítésére, a testi nevelésre, sportra, testkultúra fejlesztésére.
A magas szintű tehetséggondozásra.
A szociális hátrányok kompenzálására, felzárkóztatásra.

Tavaly nagy megtiszteltetés ért bennünket, amikor a mi iskolánkat is kiválasztották a Tér Tánc Koncert eseményre.
A fellépő diáksereg az ország számos pontjáról érkezett e jeles rendezvényre. A februártól júniusig tartó felkészülésben képzett tánctanárok segítettek. A próbákon igényes és látványos koreográfiát sajátítottunk el. Az előkészületek végeztével június 18-án, Budapesten, a Hősök terén mutattuk be műsorunkat, melyet a televízióban is sugároztak. Az esemény után a járókelők közül többen is gratuláltak a jól sikerült szereplésünkhöz. Felejthetetlen élményben volt részünk.
Valóra vált a program záró mondata: „Jövőre veletek ugyanitt!”
Mi ott leszünk.
Molnár Zsófia
7. o. tanuló
Kisvárda

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola

Iskolánk 1980-ban nyitotta meg kapuit. 1990-től több, mint két évtizeden keresztül sikeresen működött a matematika előnyprogramos képzés, mely meghatározta az iskola arculatát. 2013 őszétől emelt szintű matematika tagozat indult az 1. és az 5. évfolyamon, mely azóta is sikeres és népszerű képzés. Tanulóink nemcsak a matematika területén motiváltak, de más tantárgyakból és a sportéletben is kiemelkedő eredményeket érnek el, melyeket számos versenyeredmény is tükröz. Az intézmény pedagógusai elkötelezettek a tehetséggondozás iránt. 2004-ben az elsők között alakult meg iskolánkban a tehetséggondozó központ, mely segítette a tehetségek feltérképezését, gondozását. Az iskola jól felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel, tornateremmel, iskolai könyvtárral rendelkezik. Több tanteremben használják ki a pedagógusok az interaktív tábla nyújtotta lehetőségeket. Tanulóink számára a tanórán kívüli foglalkozásokból (szakkörök, tömegsport, énekkar) sokszínű kínálatot nyújtunk. 2015 nyarán sor került a sportudvar teljes felújítására, korszerűsítésére is. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola a Klebelsberg Központ Mezőkövesdi Tankerületi Központjának fenntartásában áll.

Intézményvezető: Farkas Tivadarné

TérTánc kapcsolattartó: Körhegyi István

Zsámbéki Premontrei Napköziotthon

Azok számára született az iskola, akiknek családja nehéz anyagi helyzetben van, s ezért nem tudják gyermeküket pesti vagy más távoli középiskolába járatni.
Azt akarjuk, hogy emiatt senki ne legyen kénytelen lemondani a továbbtanulásról. Szeretnénk, ha Zsámbékon és a környező falvakban nem lenne kallódó gyermek és fiatal.
Bár tanulóinktól nem várjuk el a keresztény vallásgyakorlást, mégis kötelező a hittan, hogy legalább megismerjék, hogy gondolkodik a keresztény ember a világról, s miért él Isten parancsai szerint.

Tanulóink teljesítménye származásuk, családi hátterük miatt nagyon különböző, ezért differenciált követelményeket határoztunk meg nekik. A legtehetségesebbek szakmai érettségit is szerezhetnek. A leggyengébbek viszont speciális képzési formában tanulnak, ahol az önmagukhoz mért fejlődést értékeljük és megbecsüljük.
Intézményvezető és TérTánc kapcsolattartó: Juhász Katalin

Hírlevél