Hőseink

Tudjon meg többet

„E a klasszikus dallamokat bárhol bármikor fel fogjátok ismerni, és eszetekbe fog jutni a sok élmény. Ha meghalljátok Fischer Iván vagy Fesztiválzenekar, Vári Berci nevét, ti tudni fogjátok kik ők, mert személyesen találkoztatok velük, és ez nem mindenkinek adatik meg, egy örök emlék marad. Ettől lettetek különbek a többiektől, és ez nagyon fontos, mert ti dolgoztatok meg érte.”
Csenteri Andrea tánctanár

Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

„A gyerekek igazi sztárok lehetnek”

Településünk Csongrád megyében, Makó mellett helyezkedik el, a Maros partján. Iskolánk a község legnagyobb intézménye, ahol több mint 190 gyermek tanul – őket 23 fő pedagógus oktatja, neveli.
Kis létszámú iskola vagyunk, amely 1-8 évfolyammal, 8 tanulócsoporttal működik, és a KLIK Makói Tankerülethez tartozik. Az intézmény tanulóinak közel 40 százaléka hátrányos helyzetű, többségében roma származású gyerekek.

Fontos értékeink közé tartozik a mindennapos művészeti nevelés gyakorlata, magasabb óraszámban foglalkoznak tanulóink a képzőművészettel, mely segíti a többi tantárgy tanulását is, azáltal, hogy elemez, láttat, kreatívvá nevel. A sikerélmény ösztönző, és a tanulók személyiségfejlődésére is pozitívan hat. Emellett a zenei nevelés színesíti a kínálatunkat. Apátfalva a néphagyományok paradicsoma, ezek megőrzése, átadása a fiatal generációk számára fontos feladat.

A „Bíbic könyvek” sorozat elemeit segédletként használjuk fel a magyar, történelem, ének, természetismeret és földrajz tantárgyak tanításához. Kiemelten kezeljük a testnevelés és sport munkát az intézményben, kiváló feltételeket teremtettünk a csapat és egyéni sport műveléséhez is. A 2003–2004-es tanévtől bekapcsolódtunk a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, illetve tehetséggondozását elősegítő programba. Egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokkal, újszerű pedagógiai módszerekkel törekszünk a tanulók neveltségi és műveltségi hátrányainak leküzdésére. Intézményünk inkluzív, a sajátos nevelésű diákok oktatása, fejlesztése fontos értékeink közé tartozik.

„2017-ben már harmadik alkalommal vettünk részt a TérTáncKoncerten. 2015-ben, mikor a projekt elkezdődött, kicsit félve indultunk neki, nem tudtunk elképzelni, mi lesz, hogyan fognak majd a gyerekek a komolyzenére táncolni, milyen lesz a koncert, jól fogjuk-e magunkat érezni? Az akkori félelmek már az első koncert után szertefoszlottak. Hatalmas élményekkel tértünk haza, igaz, hosszú út volt és fárasztó, de megérte. Jó volt látni a sok csillogó szempárt. A gyerekek a koncertek napján igazi sztárok lehetnek, ekkora sikerben talán még sohasem vettek részt. Eleve van olyan gyermek, aki akkor először jár Budapesten. Azok a gyerekek, aki a projektben részt vesznek, teljesen más emberek lettek, mint előtte voltak. Tágult a látóterük, önbizalmuk nőtt. Kitárult előttük egy teljesen másik világ. Közelebb kerültek a komolyzenéhez, tudom a szülőktől és a gyerek is mesélik, hogy otthon is hallgatják a zenéket. (…) a gyerekek itthon is büszkén viselik a TérTánc pólót. […]”

Miért jó a TérTánc koncert?

Mert olyan élményeket ad hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekeknek, amit életük végéig megőriznek, és néhány esetben a személyiségük is megváltozik jó irányba, közösséggé formálja őket, nem beszélve a másság elfogadásáról. Tudom a tanároktól az iskolában, hogy gyakorolnak szünetekben, a betegségben esetleg lemaradt társuknak segítenek bepótolni az anyagot, kiállnak egymásért és a közösségért. Órák közti szünetekben összeülnek és beszélgetnek. Emellett a TérTáncTáborokban személyesen tapasztaltam olyan dolgot néhány gyereken, amit én sem tudtam, pedig évek óta nálam táncol. A mindig visszahúzódó csendes gyermek hirtelen szerepet vállalt egy-egy feladat megoldásában. A TérTáncos gyerekek büszkék arra, amit tesznek, tisztában vannak azzal, mekkora felelősség ez, képviselni az iskolát, a települést és saját magunkat társaink előtt. Ettől vagyunk mi többek.

Igazgató: Balázs Katalin Judit
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Csomor Nóra, Csenteri Andrea

Borsodi Általános Iskola, Edelény

„Ezt nem hagyhatjuk ki”

Intézményünkben, az edelényi Borsodi Általános Iskolában Abod, Balajt, Damak, Edelény, Ládbesenyő és Szendrőlád általános iskoláskorú diákjai tanulnak. Tanulócsoportjaink nagyobb része iskolaotthonos, így mindennapjaink nem csak a tanítási órákról szólnak, hanem együtt játszunk, sportolunk, együtt étkezünk napjában háromszor, együtt készítjük el a házi feladatokat.

A hozzánk járó diákoktól elvárjuk a rendszeres munkát, a tisztességet, az emberséget, a segítőkészséget, az őszinteséget, a helytállást, s eredményeink ezen a téren nem rosszak. Szándékosan nem a kiváló tanulmányi és versenyeredményeket említettem, bár azok is vannak, főként a sport terén. Nálunk diáknak és felnőttnek is megengedett a tévedés, a hibázás joga, ha abból okulnak. Tanórán kívüli programokkal, kirándulásokkal, táborokkal, színház- és mozilátogatással, koncertekkel, sportrendezvényekkel színesítjük a mindennapokat, mert ezek nélkül lélekromboló robot lenne csak az iskolai munka. De az őszi–téli időszakban szombaton is kinyitjuk az iskolát diákjainknak, ha sportolni, mozogni szeretnének. Persze mi is megvívjuk a mindennapok harcát a kötöttséget nehezen tűrő diákokkal, az elfogult szülőkkel, bár nagy eredmény, hogy egyre többször vallunk közös nézetet az iskoláról, nevelésről. Mondani és leírni bármit lehet. Aki többet szeretne tudni rólunk, az jöjjön el hozzánk bármely iskolai rendezvényünkre, ünnepségünkre, s győződjön meg róla, hogy e sorok mögött mennyi valóság van.

„Emlékszem, a 2014-es felhívást olvasva az jutott eszembe: ezt nem hagyhatjuk ki! Heti egy táncóra »igazi« tánctanárral, utazás Budapestre, találkozás a Budapesti Fesztiválzenekarral és Fischer Ivánnal? S mindezért semmit sem kell gyermekeinknek fizetni? Természetesen rögtön az akkori osztályomra gondoltam, és nem volt nehéz átadni nekik a lelkesedésemet: teljes létszámmal részt vettek az első TérTáncKoncerten, ami a későbbi években egyre csak jobb lett: regionális találkozók, kétnapos ott-tartózkodás a fővárosban, ajándék programok, alvás a gyermektáborban és egyre több lehetőség az ismerkedésre, barátságok születésére. És senki nem maradt ki belőle családja szűkös anyagi körülményei miatt! Az ajándékba kapott egyenpólóban mindenki egyformán jól nézett ki, mindegy, hogy az ország mely régiójából jött.”

Igazgató: Hernádi Attiláné
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Slezsák Erzsébet

Budapest IX. kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola

„Különleges élmény volt látni, hogy formálja a tanulóim egymáshoz és önmagukhoz való viszonyát ez az élmény”

A Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskola a IX. kerületben a középső Ferencváros forgalmas, központi helyén fekszik, a Mester u. 19. szám alatt. Az épület 1902-ben épült és azzal büszkélkedhetünk, hogy József Attila koptatta az akkori padokat.

Jelenleg 609 gyermek tanul nálunk. Az intézmény szemléletét az inkluzivitás jellemzi. Különböző nemzetek tanulói színesítik iskolánkat: tanul nálunk egyiptomi, szír, török, kínai, ghánai, francia, orosz, cseh. A nemzeti hovatartozás mellett széles a különböző gazdasági, kulturális háttér jelenléte is. Tanulóink között egyaránt megtalálható a megfelelő szociokulturális hátterű és a halmozottan hátrányos családok gyermeke is. Célunk, hogy tanítványaink nyitottak legyenek a társadalomban jelen lévő kultúrák, életmódok, szokások, vallások iránt. Azon dolgozunk, hogy tanulóink harmonikus személyiségű, jó kapcsolatteremtő készséggel rendelkező, kreatív, toleráns felnőtté váljanak.

„Osztályfőnökként különleges élmény volt látni, hogyan formálja a tanulóim egymáshoz és önmagukhoz való viszonyát az az élmény, amelyet a közös táncpróbák, a regionális találkozó, valamint a kétnapos budapesti rendezvény jelentett. Izgalmas ívet írt le a gyerekek hozzáállása a TérTánchoz.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Gál Zsuzsanna

Cogito Dr. Krepuska Géza Általános Iskola, Somoskőújfalu

„Az egymás iránti türelem, elfogadás, empátia erősítése elsődleges”

A szlovák határ mentén fekszik Somoskőújfalu, ahol 2007-től a Hibó Tamás Művészeti Alapítvány egyik tagintézményeként működik a Dr. Krepuska Géza Általános Iskola.

A település életében fontos szerepet tölt be intézményünk. Ez a szép természeti környezetben lévő, családias légkörű iskola, a világos, szellős, nagy tantermeivel és az alacsony osztálylétszámokkal vonzó alternatíva a városi iskolákkal szemben. Intézményünknek egyik fő profilja a tánc. Választható tantárgyként már első osztálytól tanulhatnak néptáncot a gyerekek, melynek népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy mindenki örömmel vesz részt a foglalkozásokon. A TérTánc csoportnak 19 lelkes tagja van vegyesen, a 4., 5. és 8. osztály tanulóiból alakult a programban résztvevők csapata. Szinte mindenkinek vannak délutáni elfoglaltságai.

„A csoport összetétele színes képet mutat. Van közöttük különösen jó, szerető, támogató családi háttérrel rendelkező tanuló, de sajnos nem kevés az elhanyagolt családban nevelkedő tanítványom sem. Vannak tanulási és vannak beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő gyermekeink is.
(…) Fontosnak tartom osztályom közösséggé fejlesztését, amit közös programok szervezésével is próbálok elősegíteni. Az egymás iránti türelem, elfogadás, empátia erősítése elsődleges szempont számomra. Ez a program kiváló lehetőséget nyújt erre. Itt nemcsak az ismert társakkal, a megszokott közegben szerezhetnek tapasztalatot, hanem kezdetben még idegen emberek között, ismeretlen helyzetekben is megnyilvánulhatnak.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Drexler Éva

Élmény Tár Tanoda / Az Emberség Erejével Alapítvány

„Egy új világ nyílt ki a résztvevőink számára”

Az Élmény Tár Tanoda gyermekközpontú szemlélettel alakult meg. Legalapvetőbb elvünk, hogy a gyerekeket egyenlő felekként kezeljük és megismertetjük őket a demokratikus értékekkel. Arra ösztönözzük őket, hogy vállaljanak felelősséget saját tetteikért, és saját erőből megszerzett értékek fontosságára is felhívjuk a figyelmüket.

Tanodánkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy esélyt teremtsünk a tanulásban a hátrányból induló gyerekeknek is. Egy olyan közösségi teret alkottunk meg már évekkel a tanoda kezdete előtt, ahova a környékbeli mélyszegénységben élő gyerekek és jobb módú társaik egyaránt betérhetnek és közös játékokon, fejlesztő tevékenységeken keresztül jól érezhetik együtt magukat. Ez a Menedék Közösség Ház, amelyben jelenleg is működik az Élmény Tár Tanoda.

A tanoda létrejöttével egy intenzívebb működésnek köteleztük el magunkat, ahol strukturáltabb, átgondoltabb keretek között napi szinten és nagy tudatossággal foglalkozunk a gondunkra bízott gyerekekkel. Célunk, hogy minél több sikerélményhez juttassuk a hozzánk járó gyerekeket az iskolán belül és kívül egyaránt, amelyektől nőhet az önbizalmuk, önbecsülésük.

A legtöbb gyerek családjának nincs pénze arra, hogy drága szakkörökre, különórákra járassák a gyerekeiket, ezért igyekszünk ezeket a szükségleteket kielégíteni. A szabadidős programlehetőségek is nagyon ritkák a legtöbb család körében, így ritkán tudnak kimozdulni abból a környezetből, amelyben minden napjukat töltik. Ezért célunk az is, hogy a gyereket minél több külsős, szabadidős élményben is részesítsük, amelyeken keresztül tágíthatják világképüket.

Tanodánkba nagy részben mélyszegénységben élő családok gyermekei járnak, vannak azonban olyan gyerekek is, akik családjának nincsenek mindennapi megélhetési gondjaik, viszont a gyerekek kötődnek hozzánk mentoraink és a jó közösségi élmény miatt. Ez számunkra igen nagy öröm, mivel szeretnénk, hogy szegényebb és tehetősebb, jobb és kevésbé jó képességű, roma és nem roma gyerekek közösen alkossanak élhető közösséget, ezzel is megmutatva, hogy az integráció nem egy elérhetetlen, távoli vízió. A tanoda környéke (Gyárváros) területileg is igen heterogén; a jómódúnak mondható környékbe beékelődnek kisebb szegregátumok, telepek. Tanodánkba főleg általános iskolás gyerekek járnak. Néhány középiskolás diákunk már inkább segítőként vesz részt a munkánkban.

„A TérTáncKoncert program lehetőségének azért örültünk már tavaly is, mert tudtuk, hogy egy ilyen nagy volumenű, zene és tánc alapú programba sikerrel tudjuk majd bevonni a tanodába járó kamaszkorban lévő, lányokból álló csoportunkat. Kezdetben a lányok csak annyit értettek az egészből, hogy lesz sok próba, ahol táncot fognak tanulni, majd a végén lesz egy nagy fellépés Budapesten, amit a tévé is közvetít, és sokan fogják a helyszínen is megnézni. (…) A folyamatos próbák csapatépítő, közösség megerősítő hatásúak voltak. (…) A gyerekek olyan helyzetekbe kerültek a programok során, amellyel addig még nem találkoztak, ezért új megoldási kulcsokat kerestek, addig ismeretlen képességeiket használták fel és rengeteg új kapcsolatot, barátságot is sikerült létrehozniuk. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy egy új világ nyílt ki a résztvevőink számára a TérTánc programmal, rengeteg új lehetőséggel.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Pintér Emese

Eötvös József Általános Iskola és AMI, Vásárosnamény

„A közösen végzett munka eredménye nagyszerű”

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik legszebb kisvárosában, Vásárosnaményban található.
Településünk a Bereg szíve, ezáltal intézményünk is immár hosszú évtizedek óta a térség nevelési-oktatási centruma.

Az általános iskolai oktatáson kívül a művészeti képzés számos ága vezeti be tanítványainkat a művészetek varázslatos világába. Vannak színjátszóink, bábosaink, képzőművészeink, táncosaink és zeneművészeink: zongora, vonós, gitár tanszakok. A tanulók létszáma megközelítőleg 700 fő, tantestületünket 71 pedagógus alkotja. Tanulóink közel 40 százaléka hátrányos helyzetű, jelentős hányaduk roma származású. Fontos feladatunknak tartjuk a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, újszerű pedagógia módszerek bevezetését.

A tanulmányi munka mellett tanórán kívüli programokkal: sportrendezvényekkel, színház- és mozi látogatásokkal, kirándulásokkal, táborok szervezésével gazdagítjuk diákjaink életét. Úgy tartjuk, hogy a közösen átélt öröm pozitívan befolyásolja a gyermeki személyiség fejlődését. Az iskolában tanított készségtárgyak óraszámainak csökkenése negatívan befolyásolja a gyerekek nevelését. A heti 1 órás énektanítással nem pótolható az a csodálatos élmény, amit a komolyzene eredményezhet az emberi lelkekben. Ezért is igyekszünk megragadni minden olyan lehetőséget, ami javíthat a fennálló helyzeten. Az iskola most csatlakozik a programba.

„Örülünk, hogy gyermekeink számára adódott egy olyan csodálatos lehetőség, ahol megtapasztalhatják, hogy a közösen végzett munka eredménye mennyire nagyszerű, hogy ezért a boldogító érzésért milyen kitartással, szorgalommal kell dolgozni. (…) Azért is külön felemelő érzés számomra, mert egyikei vagyunk azoknak, akik nagyon távol élünk a fővárostól, az igazi művészi értékeket képviselő programok, rendezvények helyszíneitől. Kis városunkból, Vásárosnaményból ritkán juthatunk el egy remek színházi előadásra, az Operaházba, a Nemzeti Galériába, a Szépművészeti Múzeumba. Diákjaim közül sokan még a Hősök terén sem jártak, nemhogy egy tartalmas, értékeket közvetítő program részesei lehettek volna. A távolság mellett a hátrányos helyzet is hozzájárul a perifériára szorulás létrejöttéhez.”

Igazgató: Szabó Zoltán
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Kovács Lászlóné

Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola

„Mindenki jó valamiben”

Intézményünk körzeti általános iskolaként működik, hisz 3 község tanulói járnak ide már 1968 óta.
Az elmúlt években 200 fő körül mozgott a diákok létszáma. Tanulói összetételét tekintve jellemző a hátrányos helyzetű gyermekek nagy aránya, ami 68 százalék.

A gyerekek nagy része szinte behozhatatlan hátrányokkal indul. A pedagógusok mindannyian elkötelezettek az integrált nevelés, a szociokulturális hátrányok enyhítése, az egyénre szabott fejlesztés mellett, úgy, hogy a többi gyermek érdekei se sérüljenek! A feladat nem könnyű, de az eredmények igazolják a törekvéseinket!

A ma már országos hírű Komplex Instrukciós Program alkalmazásával sikerül a gyerekeket sikerhez juttatni a tanítási órákon, úgy, hogy kiderüljenek rejtett képességeik, ki, miben tehetséges.
Hisszük és valljuk, hogy MINDENKI JÓ VALAMIBEN!

Az iskola másik kiemelkedő programja a Logikai Táblajátékok alkalmazása. Lehetőségük van a gyerekeknek érdeklődésüknek, motivációjuknak megfelelő mértékben foglalkozni ezekkel kezdő, haladó és mesterszinten. Számos versenyszámban (gó, dáma, gomoku, sakk) az iskola tanulói közül kerülnek ki a regionális, országos dobogós helyezettek, sőt nemzetközi versenyre is kijutottak.

Az iskola minden tanulója részt vesz táncoktatáson. A táncszakkörösök a különböző rendezvények állandó szereplői. Iskolai programjaink záróprodukciója legtöbbször egy „iskolatánc”, ahol a szakkörösök vezetésével táncolnak a diákok, tanárok, takarítónénik, szóval, mi mindannyian, együtt! Kiváló eredményeink vannak a sport területén: foci, futóversenyek, atlétika, sorversenyek sportágakban. Ezeken a versenyeken is megmutatkozik az iskolában uralkodó csapatszellem, a közösségért való tenni akarás.

„(…) nagyon megörültünk a TérTáncKoncertnek, hiszen úgy gondoljuk, a Fesztiválzenekar és a DIA törekvése nagyon közel áll a mi elveinkhez, különösképpen az egymás iránt érzett felelősség, a másik tisztelete az, ami a mi programjainkat is jellemzi, hisz erre neveljük a gyerekeket.”

Intézményvezető: Kovácsné dr. Nagy Emese
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Pecsét Zsuzsa

Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

„Ez egy álom”

A Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 2014. szeptember 1-én kezdte meg működését. Előtte iskolánknak nem volt művészeti képzése, de helyet adtunk két művészeti iskolának is, hogy tanulóink minél szélesebb körű oktatásban részesüljenek.

Tiszaszalka Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beregi részén, az Ukrán határ közelében fekvő település. Egy iskola és egy óvoda működik a községben. Az iskola 2007 óta társulásos formában működik, ebben az évben 7 önkormányzat kötött társulási megállapodást az iskolák működtetéséről: Lónya, Mátyus, Tiszaadony, Tiszavid, Barabás, Vámosatya és Tiszaszalka községek Önkormányzatai. Ekkor szűnt meg Vámosatyán teljesen az általános iskolai képzés, Tiszaadonyban és Lónyán pedig a felső tagozatos oktatás. Iskolabuszok szállítják be a gyerekeket ezekről a településekről Tiszaszalkára a központi iskolába.

A falvak lakossága ragaszkodik az intézményekhez, hiszen minden karácsonykor műsort adunk minden településen, iskolánkban pedig minden jeles napról megemlékezünk, ahol szívesen látjuk az érdeklődőket. Szociálisan is igyekszünk a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából segíteni, ennek kapcsán minden decemberben cipősdoboz ajándékot kapnak a gyerekek, minden évben van egy adományosztás, ahol ruha és élelmiszercsomagot kap minden család, és van egy holland projektünk is. Minden nyáron 30-40 önkéntes jön hozzánk két hétre, és rászoruló családoknál festenek, javítanak, takarítanak és adományt osztanak: ruhákat, bútorokat és egyéb szükséges dolgokat. Erre a mi térségünkben nagy szükség is van, hiszen óriási a munkanélküliség, ami egyrészt a kevés munkahelyből, másrészt a nagyszámú iskolázatlan lakosságból fakad.

Iskolánk alkalmazottai ellátják a munkakörükből fakadó feladatokat, de e mellett kicsit szülők is, egészségügyi szakemberek is, ha kell, segítenek a hivatalos ügyek intézésében, és ha kell, akár mosnak, vasalnak a tanulókra vagy éppen gondoskodnak róla, hogy reggelizzen (egyen!) a gyermek. Ilyen a mi iskolánk, de mi nagyon szeretjük!

„(…) A világhírű Fesztiválzenekar lehetőséget ad egy hátrányos térség gyerekeinek, hogy ők is a napfényes oldalra kerülhessenek. Ez egy álom! Csodálatos hangszereken, csodálatos emberek által megszólaltatott, igényes zenei műveket hallgathatnak meg közvetlen közelről.”

Igazgató: Csató Kornélia
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Auksz György

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

„A program növeli a gyerekek önbecsülését”

Településünk, Sényő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától 13 km-re helyezkedik el.
Községünk hangulatos, virágos udvarokkal büszkélkedik. A környéken méltán híres a nálunk folyamatosan zajló közösségi élet. Az itt működő intézmények számos közös programot szerveznek az itt élők mindennapjainak színesítésre. A község vezetése különös figyelmet fordít a gyerekekre, valamint az idősebb korosztályra.

A rendezvényeket, programokat egy fantasztikus tánccsoport színesíti. Sényőn nagyon fontos szerepet tölt be a labdarúgás (Megyei I. osztály), az itt megrendezett meccseken a legfiatalabb lakosoktól a legidősebbekig, nők és férfiak egy emberként szurkolnak. Az óvodás korosztálytól kezdve folyamatos edzéseket és mérkőzéseket tartanak a Bozsik-program keretein belül. Az általános iskola, óvoda és bölcsőde közös épületben működik, mely a közelmúltban teljes körű felújításon esett át.

A közösségi élet központjául az általános iskola és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szolgál.
Anyaiskolánk az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola, így több település iskoláival együtt a KLIK Nyíregyházi Tankerületéhez tartozunk.

Iskolánk kisiskola, 104 tanulóval, 1-8.évfolyammal működik, tantestületünket 13 pedagógus alkotja. Minden évfolyamon alkalmazzuk a Komplex Instrukciós Programot. Családias légkörű iskola, ahol arra törekszünk, hogy a gyerekek biztonságban, jól érezzék magukat, miközben gyarapszik tudásuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok ápolásra. Iskolánk mindennapjait számos programmal tesszük változatossá (Mihály napi forgatag, Márton nap, közös Mikulás-est, karácsonyi forgatag, idősek meglátogatása, farsang színvonalas produkciókkal, iskolacsalogató délutánok, úszás, egészséghét, lego programozó szakkör, tömegsport, kézilabda, szivacskézilabda, néptánc, grafika, énekkar, modern tánc, papírgyűjtés, közös kirándulás, nári tábor, foci, nemzeti ünnepek, stb…) A településen működő tánccsoport révén már sok gyereknek nyílt lehetősége megismerkedni a modern – és néptánccal.

„Véleményem szerint ez a programsorozat növeli a gyerekek önbecsülését, sikerélményt ad nekik, melyek nagyon fontosak személyiségük alakulásában, és eljuthatnak olyan helyekre, ahová másképp nincs lehetőségük. A programnak köszönhetően a tanulókhoz sokkal közelebb került a komolyzene világa. Ezt erősítette a Budapesti Fesztiválzenekar vendéglátása Budapesten, valamint a Tégláson tartott regionális próba. Külön élmény volt számukra a hangszerek önálló megszólaltatása.”

Tagintézményvezető: Pataki Lászlóné
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Mikulásné Bakos Tímea

Igazgyöngy Alapítvány, Berettyóújfalu

„A TérTánc program az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenységünk”

Iskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény, a berettyóújfalui járásban működik, hat településen, 550 körüli tanulólétszámmal évente. A tanítványaink nagy része (70%) hátrányos helyzetű, több mint 300 halmozottan hátrányos helyzetű, zömében roma gyermek. Az Igazgyöngy profilja a képzőművészettel nevelés, nemzetközileg jegyzett képzőművészeti műhely vagyunk, évente több mint 500 díjat hozunk el hazai és nemzetközi képzőművészeti versenyekről. Módszertanunk iránt nagy érdeklődés van itthon és külföldön is. Fontos még, hogy az iskolafenntartó alapítvány olyan integrációs modellt fejleszt, mely az oktatásra egy komplex, összehangolt beavatkozást fűz fel, eddigi eredményeink alapján ígéretesen.

„A mostani a harmadik alkalom lesz, amelyiken az igazgyöngyös gyerekek is megmutathatják magukat Budapesten. A TérTánc program az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenységünk, amelyet már most nagyon várnak a gyerekek. Sajnos nagyon kevés az olyan iskolához köthető szakkör vagy tevékenység, ahol a gyerekek életében a komolyzene megjelenik, ezen kívül a gyerekek zenei és hangszerismeretei is minimálisak. (…) A táncórákon a gyerekek sok olyan magatartásformát megtanulhatnak, amelyek a toleráns viselkedés és az egymás közötti együttműködés alapjait jelentik.”

Az iskola vezetője: L. Ritók Nóra
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Veress Tamás

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Szécsény

„A rendezvény részévé vált az iskolai életünknek”

Iskolánk Nógrád megyében, Szécsény városban található. Szécsény gyönyörű kisváros, szép és különleges épületekkel – elég csak a Forgách kastélyra, a mi ferde Tűztornyunkra, vagy a katolikus templomunkra gondolnunk, ahol annak idején a vezérlő fejedelem is imádkozott. Róla kapta nevét intézményünk.
Iskolánkban barátságos, családias a légkör. Szakköreinken sok érdekességgel ismertetik meg tanáraink tanulóinkat: csipkekészítés, kézművesség, kosárlabda, floorball, futball, modern tánc, úszás, énekkar, furulya, táblajátékok: dáma, malom, sakk, mancala, reversi.

Változatos kirándulásokon és iskolai rendezvényeken veszünk részt: színház, opera, állatkert, lovasiskola, akadályverseny, tudományos előadások, háziversenyek, tanár-diák meccsek, papírgyűjtés, „szellemjárás az iskolában”. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy tanulóink minél több, változatos programon tudjanak részt venni.

„Iskolánk a TérTáncKoncert programsorozatnak már a kezdetektől partnere. A rendezvény és az arra történő készülés az eltelt évek alatt részévé vált az iskolai életünknek. A tapasztalatunk az, hogy a gyerekek is egyre komolyabban veszik a készülést, és számítanak az eseményre. Hátrányos helyzetű térségben működünk, ezért nem kell részleteznem, hogy a programba bekapcsolódó tanulóinknak mekkora élményt jelent az, hogy egy országos szintű rendezvény részesei lehetnek és a koncert idejére vendégül látják őket. Az élményszerzés mellett fontosnak tartom kiemelni a program pedagógiai hasznát is. Az esemény kellő motivációt ad a tánctanuláshoz még azoknak is, akiket egyébként ez a tevékenység nem érdekel. Elősegíti a tanulók közötti toleranciát és kommunikációt. A felkészülés és maga a „nagy tánc” fegyelmezettséget és a munka iránti megbecsülést igényel.”

Igazgató: Pancsovai Gergely
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Pásztor Péter

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI, Téglás

„Örülünk, hogy olyan tanulókat is elvihettünk, akik még soha nem jártak Budapesten”

Iskolánk Hajdú-Bihar megyében, Téglás kisvárosában található. Egyetlen általános iskolai intézményként látja el a közel 6500 fős település gyerekeinek oktatását. Két telephelyen folyik az oktatás. Az iskola tanulóinak létszáma 663 fő, közülük 320 a fiú és 313 a lány.

Diákjaink nagyon változó szociális hátterekből érkeznek. Magas a hátrányos helyzetűek száma, ők 136-an vannak, közülük 83 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Iskolai szinten 82 tanuló a szomszédos településekről érkezik hozzánk.

Etnikai kisebbség nincs a településünkön, a roma tanulók száma csekély. Ők elsősorban a település két lakásotthonából érkeznek hozzánk, illetve egyre többen vállalnak nevelőszülői munkát. Az általuk gondozott, családokból kiemelt gyerekek között is van roma származású. A tantestületünk 58 pedagógust foglalkoztat.

Iskolánk igéje „A bölcs tanítás az élet forrása” /Példabeszédek 13,14/ „Küldetésnyilatkozatunkban leírtak alapján fő feladatunk a ránk bízott gyerekek fejlődésének minél szélesebb körű elősegítése, az Istentől kapott képességeiknek teljes kibontakoztatása. Személyes példát mutatni a vezetőségnek és a pedagógusoknak a Bibliai alapelveknek megfelelő nézőpont alkalmazásával a tanítás és a vezetés során.” Ahhoz, hogy mindezek valósággá váljanak, megvannak a feltételeink. Örülünk, hogy egy olyan intézmény dolgozói lehetünk, ahol a vezetők nyitottak az új kezdeményezésekre annak érdekében, hogy minél színesebben, hatékonyabban tanulhassanak tanítványaink.

A felső tagozatban megfelelő szaktantermekben folyik az oktatás. Az alsó tagozatban az informatika oktatásának van külön szaktanterme, melyet jelenleg már skype-on, angol nyelvű társalgásra is használják külföldi gyerekekkel, sportolókkal. Ez a fajta oktatás a felsős angol nyelvű munkaközösség kezdeményezésére az ERASMUS+ program keretében valósul meg, melyben öt ország vesz részt.
Hogy mennyire nagyszerűen végzi a nyelvi munkaközösség a munkáját, az is bizonyítja, hogy korábban már a COMENIUS program keretében hat országgal működtek együtt. Minden második évben fogadjuk a lengyel és a német testvérváros diákjait, minden másodikban pedig a mi gyerekeink utazhatnak ki pihenni, kapcsolatokat építeni, nyelvet gyakorolni.

Évek óta aktív IPR-es fejlesztő munkát végzünk az alsó és felső tagozaton egyaránt. Több iskolában nézhettünk meg jó gyakorlatokat, egy évben pedig intézményünk adott ennek helyszínt. Minden évben több projectet szervezünk a programban részt vevő hátrányos helyzetű gyerekek részére. Jól működő szakköreink is vannak: matematika, báb, dráma, balett, kézműves, ÖKO, Pindúr-Pandúr Közlekedéskultúra, és a Safe 4Cycle felsős kerékpáros szakkör.

Iskolánk igyekszik nagyon sok jó pályázatot megragadni, így elsősorban ennek köszönhetően egyre szebbek, jól felszereltek, hangulatosak, gyerekközpontúak a tantermeink. Valamennyiben számítógép és internethasználat teszi a tanulást hatékonyabbá, színesebbé. A sikeres TIOP pályázatnak köszönhetően 14 interaktív táblával rendelkezünk. Amelyik tanteremben ez nem adott, ott a projectoros megoldás is nagyszerűen működik.

„Az ÖKOISKOLA pályázatra készülve 2010 szeptemberében megalakult ökocsoportunk, amely koordinálja a fenntarthatósággal, a környezetneveléssel kapcsolatos feladatokat. Célunk, hogy a pedagógiai folyamat során formálódjon a tanulók környezettudatos magatartása, és kialakuljon a környezetért felelősséget érző, cselekvő életvitel.” Egy kolléganőnk kezdeményezésére a Madárbarát iskola címet is elnyertük.

Iskolánk egyik fő erőssége a tehetséggondozás. Intézményünk kiválóra akkreditált tehetségpontként működik. Az angol nyelv, a grafika és az alsó tagozaton működő Pindúr-Pandúr közlekedési csoport munkája eredményeképpen kaptuk meg ezt a minősítést. Jelenleg a matematika szakkör vezetői is ebbe az irányba haladnak, nem kis sikerrel. 2017-ben a Nemzetközi Tehetségpont Iskola címet is elnyertük.

A művészeti tanszakok tanulói sikeresen szerepelnek hangversenyeken, tehetségkutató megmérettetéseken, megyei, országos és nemzetközi rajzpályázatokon. A Szatmárnémeti Művészeti Iskolával rendszeresen tartják a kapcsolatot, szerveznek közös programokat. 25. éve hagyomány már intézményünkben, hogy megrendezésre kerül a Babszem Jankó mesemondó verseny, mely kinőtte a megyei kereteket és baptista iskola lévén országossá fejlődött.

„Örülünk, hogy olyan tanulókat is elvihettünk, akik még soha nem jártak Budapesten, nem látták a Dunát, az azt átívelő hidakat és a Hősök tere is csak fogalom volt számukra. Csillebércről pedig sokan nem is hallottak. A szabadidős és a készségfejlesztő csoportos foglalkozások nagyon tetszett a gyerekeknek.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Iván Ildikó

InDaHouse Hungary Program (Szociális Innováció Alapítvány)

„Hogy színesebbnek lássuk a világot”

A Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse Hungary programjában közel 120 önkéntes dolgozik azért, hogy négy kis borsodi falu – Ináncs, Hernádszentandrás, Pere és Hernádbűd – gyerekeinek teljes, boldog élete lehessen. Ezt a készségfejlesztésen és az oktatáson keresztül, illetve különböző tapasztalatok szerzését lehetővé téve valósítjuk meg. A gyerekek pár száz fős falvakban, 10 km-re laknak a legközelebbi várostól, szegény családokban élnek. A környékről mindenki igyekszik elköltözni, alig találni olyan embert, akinek érettségije vagy annál magasabb végzettsége van.

Többek között ezért nagyon fontos, hogy az önkénteseink minden hétvégén odautaznak azért, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel. A 0-6 évesekhez koragyerekkori fejlesztők járnak az otthonaikba, hogy a szülőket és a nagyobb testvéreket is be tudjuk vonni. Az iskolásoknak egyéni és csoportos foglalkozásokat tartunk, az iskolai szünetekben pedig táborokat szervezünk. Az egyik legfontosabb értékünk a hosszú távú elköteleződés. A munkánknak csak akkor van értelme, ha a gyerekeket elkísérjük az iskolai tanulmányaik végéig. A programunkat látogató gyerekek kifejezetten érdeklődnek a zene és a tánc világa iránt. A rendszeresen megszervezett táboraink közül az egyik legnépszerűbb a tánctábor volt.

„A TérTáncKoncert remek alkalom számukra, hogy más háttérrel rendelkező gyerekekkel találkozzanak, és ezáltal is színesebbnek lássák a világot, egy új szeletével ismerkedjenek meg.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Benkő Fruzsina

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

„Sikerélményhez jutottak mindannyian”

A városban a legrégebbi iskola épületét 1813-18-ban építette a református egyház, a Kálvin út 2. szám alatt. Keresztény értékrendjében nagy múltra tekint vissza, de szellemiségében friss, a tudományokban korszerű. A szeretet és az összetartozás légköre határozza meg tevékenységeinket. A szülői házzal együttműködve, a keresztény értékek átadásával nevelünk. Beiskolázásunk minden tanévben eredményes, beírt tanulóink száma: 474 fő. Oktatásunk korszerű, osztálytermeinket, szaktantermeinket is ennek megfelelően rendeztük be.

A tantervi követelmények teljesítése mellett már az alsó tagozatban foglalkozunk az idegennyelvi, matematikai, számítástechnikai alapok fejlesztésével. További speciális lehetőségek: úszásoktatás, emelt óraszámban történő matematikaoktatás, hit-és erkölcstan, néptánc órák. Felső tagozatban indul az angol nyelv emelt szintű oktatása, alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés, középiskolai előkészítő, sportkörök, énekkar. Intézményünkben különböző tehetségkörök működnek. Ötödik tanéve vagyunk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont. Programunk kulcsfogalma: TALENTUM. A tehetséggondozás komplex program alapján működik.

Tanulóink teljesítményei a helyi, regionális és országos versenyeken is alátámasztják iskolánk oktató-nevelő munkájának eredményességét. Az országos kompetenciamérésen magasan az országos átlag felett teljesítenek tanulóink mind szövegértésből, mind matematikából. Diákjaink 98 százaléka tanul tovább középiskolában, ebből 70 százalék gimnáziumban, illetve szakközépiskolában, 2 százalék szakiskolában. Képviseljük a környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiai értékeit. Megkaptuk az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet.

A néphagyományőrző program keretében változatos tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve sok játék, drámapedagógiai módszerek, tanulásmódszertan alkalmazása jellemzi munkánkat.

A 4. osztály bemutatása

A tanulók megfelelő szociális háttérrel rendelkeznek. Jó körülmények között élnek, szüleik odafigyelnek rájuk. A szülőkre lehet számítani, együttműködőek, segítik az iskola munkáját. A tanulók aktívak, érdeklődőek, a többség szeret tanulni. Magatartásuk jó, tisztelettel beszélnek a felnőttekkel.
A mindennapi tanuláson kívül sok mindennel foglalkoznak. Többen járnak edzésre (kosár, birkózás, úszás, lovaglás, foci, sakk), zeneiskolába, majdnem az osztály fele. Szívesen mozognak, kirándulnak. Nyitottak az új dolgok, események iránt. Az elmúlt tanévben már részt vettek a TérTáncKoncert programjain második és harmadik osztályosként.

„Az elmúlt tanévben új osztályfőnökként azt tapasztaltam, hogy nagy örömmel várták a híreket a tánccal kapcsolatban. Amikor megtörtént a jelentkezésünk, készültek a próbákra, kíváncsiak voltak az új koreográfiára. Miután minden próbát fölvettünk videóra, a hiányzók megnézhették, gyakorolhattak. A többiek segítettek nekik. Segítőkészebbé, elfogadóbbá váltak, tudták, hogy számíthatnak egymásra. A zene, a mozgás, a több együtt töltött idő még jobban összekapcsolta a gyerekeket. (…) Hétről hétre érezték, hogy már könnyebben mennek a lépések, egyre ügyesebbé váltak. Akiknek kevésbé ment (voltak ilyenek is), biztatták, együtt örültek eredményeiknek. Sikerélményhez jutottak mindannyian, nőtt az önbecsülésük.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Takácsné Csikós Anikó

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Sajószöged

„Új megvilágításba kerül a közösségépítés”

Sajószöged község, ahol iskolánk működik, Miskolc és Tiszaújváros között helyezkedik el, és körzeti közoktatási feladatot lát el. Alapfeladatait tekintve a körzet gyermekeinek nyújt általános műveltséget és művészetoktatást megalapozó képzést. Intézményünk 8 osztályos általános iskola, évfolyamonként egy osztállyal, 200 tanulóval, egy tagiskolával Muhi településen. A tagiskolában 1-4 évfolyamon összevont osztályban tanulnak azok a diákok, akik a felső tagozatos évfolyamokat Sajószögeden folytatják. Oktatási munkaformájára jellemző az egész napos iskolai ellátás, ami a tanulók számára a napi terhelés egyenletesebb eloszlását jelenti.

A területi elhelyezkedéshez képest alacsonyabb számban fordulnak elő olyan tanulók, akik megfelelő családi háttér hiányában a mai magyar társadalmi valóság összes negatívumával rendelkezik. Ők az átlagosnál is nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet és szeretetet igényelnek. Iskolánknak ezt a problémát is kezelnie kell, s a tantestület tagjai jó pedagógiai érzékkel és empátiás képességekkel igyekeznek a nem kívánatos környezeti hatások, a kedvezőtlen személyiségvonások ellenére a gyermekekben lévő lehetőségeket feltárni.

Az intézményben az eddiginél sokkal több időt fordítunk a képességkibontakoztatásra, a tehetséggondozásra. Színesítjük a választhatóság palettáját, lehetőséget biztosítunk a tanulóink számára, hogy érdeklődésüknek megfelelően több területen kipróbálhassák önmagukat. Szakköreink közé tartozik a drámajáték, futball, mazsorett, énekkar, úszás, angol és német nyelv.

Intézményünknek alapfeladata az alapfokú művészetoktatás, ezen belül a zenei képzés, ahol vonós, billentyűs és fúvós tanszakok működnek. Az intézményegység előképző, alapfok és továbbképző évfolyamokon biztosít hangszeres képzést, de az intézmény a táncművészet oktatását is biztosítja tanulói számára. A mindennapos testnevelésbe beépített táncoktatás a tanulók műveltségi tárházát bővíti, mellyel a különböző fellépéseken, versenyeken való részvétellel a bemutatkozási lehetőséget is biztosítjuk. Ebben a tanévben már 3 csoportunk tért haza arany fokozatú minősítéssel táncversenyről.

Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy tanulóink minél több, változatos programon részt tudjanak venni, ezért is örültünk a TérTáncKoncert programnak. Vegyes évfolyamú tanulókból állt össze a táncos csoport: 4-5-6. osztály, akik nagy lelkesedéssel és izgalommal várják az új ismeretlen élményt.
Az iskolában 2012-től vezetették be a mindennapos testnevelés óra keretében működő heti egyszeri táncoktatást. Ez a felmenő rendszer lehetőséget biztosított minden gyermek számára, hogy bepillantást nyerjen a táncmozgás világába.

Célunk, hogy minden gyermek életébe természetes folyamatként épüljön be a művészet szeretete, ismerete, illetve lehetőséget szeretnénk biztosítani a versenytánc tehetségeinek feltérképezésére. Intézményünk több minősítési versenyen vett már részt, ahol ezüst és arany minősítéssel tértek haza diákjaink.

„Az iskolai rendezvényekre megtanult táncok mellett ez a TérTáncKoncert lehetősége további plusz értékekhez juttatja a tanulóinkat, mely nem csak a tánctudásukat gyarapítja, hanem a közösségépítés értelmének is egy új megvilágítást ad.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Katlanné Jakab Andrea

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

„A 4. osztályosok egy emberként jelentkeztek”

Iskolánk, a Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola az ország északkeleti régiójában található négy település (Aranyosapáti, Lövőpetri, Nyírlövő, Pap) iskolájának társulásából jött létre. Ezek a falvak Magyarország hátrányos helyzetű térségében találhatók. A székhely intézménybe ebben a tanévben 131 tanuló jár.

Településünk hátrányos helyzete elsősorban a munkanélküliek magas számából adódik. Iskolánk igyekszik a meglévő hátrányokat leküzdeni és boldog, értelmes és kreatív ifjúságot nevelni. Ennek érdekében nagyon sok tanórán kívüli programot szervezünk a tanulóinknak, és mindent elkövetünk, hogy minél több impulzus érje őket, szélesítsük a látókörüket. Ezért teremtettük meg több évvel ezelőtt a zenei, képzőművészeti és táncoktatás lehetőségét az iskolánkban, hogy a tanulóink helyben jussanak hozzá a művészetek ezen ágainak a műveléséhez. A zene és a tánc nálunk kézen fogva járnak és az évek alatt nagyon sok gyermeknek okoztak örömet, rajtuk keresztül pedig a családoknak is.

A tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak köszönhetően a 8. osztályosok 100 százaléka továbbtanul a járás valamely középiskolájában. Büszkék vagyunk arra, hogy sok egykori diákunk szerez főiskolai vagy egyetemi diplomát.

Elmondhatom, hogy szinte minden tanulónk részesül valamilyen művészeti oktatásban. Szívesen járnak ezekre az órákra. Amikor felmerült a lehetősége annak, hogy egy csoporttal bekapcsolódhatunk a TérTáncKoncert 2018-as rendezvényébe, a 4. osztályosok egy emberként jelentkeztek a próbákra. Azóta is lelkesen járnak, és reméljük, hogy ez az aktivitás végig megmarad. Ismerve a felkészítő tanár, Majoros Angéla elhivatottságát, nincsenek kétégeim efelől.

„A tavalyi évben örömmel értesültem arról, hogy iskolánk nyírlövői tagintézménye Majoros Angéla révén csatlakozott a TérTáncKoncerthez. Nagyon jó érzéssel töltött el az az izgatott készülődés, amit diákjainkon láttam, és a sikeres fellépést követő élménybeszámolókon hallottam.”

Iskolaigazgató és TérTáncKoncert kapcsolattartó: Barta András

Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nyírlövői Tagiskolája

„Lehetőség egy életre szóló élményre”

Az iskolában a 2017–2018-as tanévben nyolc tanulócsoport működik. A 1-4. évfolyamok tanulói a Lövőpetri községben található telephelyen, az 5-8. évfolyamosok a tagiskola Nyírlövőn álló épületében tanulnak. Az alsó tagozat nyírlövői tanulói minden tanítási napon átutaznak a szomszédos községbe, majd délben a lövőpetri napközis tanulókkal együtt vissza a napközis foglalkozásokra. Aranyosapátiból is több gyermek jár iskolánkba.

A beiskolázási körzetben élő családok szociális, kulturális és anyagi helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért a nevelő és oktató munka ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, de kiemelt feladat a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztése is. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentésére a tantárgyankénti segítségnyújtás, felzárkóztatás és a délutáni foglalkozások nyújtanak a tagintézményben segítséget. A beilleszkedési, tanulási- és magatartási nehézséggel küzdők fejlesztését a tanítók és szaktanárok végzik.

Pedagógiai feladat az alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása mellett az esélyegyenlőséget biztosító, egyénre szabott differenciált pedagógiai bánásmód alkalmazása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete.

Az oktató-nevelő munka légköre és módszertani sokszínűsége lehetőséget ad a sikerorientált attitűd kialakulására, a magas – és következetesen érvényesített – követelmények megvalósítására az értelmes rend szabályai mentén.

A hátrányos helyzetű gyerekek problémáinak megoldása érdekében jó munkakapcsolatot ápolunk a gyermekvédelmi szakemberekkel és a helyi önkormányzatok dolgozóival.

A szabadidős foglalkozásokon, az iskolai projektekben – Iskolahét, Farsang, Gyermeknap, – az iskolai hagyományokhoz kötődő programokon – Egészségnap, Mikulás, karácsony, Diáknap-, a művészeti iskolákkal közös rendezvényeken, a gyerekek teljes személyiségfejlesztésére nyílik kiváló lehetőség.

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait az osztályfőnöki és az egyes szaktárgyi helyi tantervi programok tartalmazzák. A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő egyéb foglalkozásokra magyar nyelv –és irodalom és matematika tantárgyakból. Ötödik évfolyamtól kezdve vesznek részt a gyerekek a pályaorientációs programokon.

Intézményünk csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programjához. Tagiskolánkban is szeretnénk alsó- és felső tagozatban is tartani foglalkozásokat, melyek célja, hogy segítse a gyerekeket a kihívások leküzdésében, a problémamegoldó készség és a testi-lelki egészség fejlesztésével.

„Egy TérTáncKoncerten való részvétel lehetősége életre szóló élmény és nagyban hozzájárul a csillogó szemű gyermekek óhajának teljesítéséhez.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Kovácsné Kovács Tímea

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola

„A gyerekek Közelebb kerülhetnek a művészetek világához”

Iskolánk, a Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola több mint 90 éves múltra visszatekintő, gazdag hagyományokkal rendelkező intézmény. Jelenleg 1-8 évfolyamon 11 osztályban 260 tanulónk van, melyből 7 alsós és 4 felsős osztályunk a törvény által meghatározott maximális osztálylétszámmal működik. Az iskola integrált oktatást felvállaló intézmény, melyben sok hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő gyermek tanul. Tanulóinknak 20 százaléka HH-s és 12 százaléka SNI-s. Az intézmény helyi programjának kiemelt feladata az oktató-nevelő munka megújítása, alternatív pedagógiai tevékenységek alkalmazása. Törekszünk a korszerű és már eredményesen működő jó gyakorlatok megismerésére, bevezetésére, ezzel segítve tanulóink teljesítményének javulását és saját munkánk hatékonyságát.

Olyan iskola a miénk, ahol a gyerekeket megtanítjuk együtt lenni másokkal, törekszünk az előítélet-mentesség, a tolerancia megtartására és megtanítására. Az elmúlt négy évben több gyermekközpontú programot vezettünk be, mely gyökeresen megváltoztatta iskolánk működését, pedagógiai munkáját. Tanulóbarát környezetet alakítottunk ki a gyermekek igényeihez, szükségleteihez igazodó oktatásszervezéssel, újfajta szemlélet kialakításával s módszertan alkalmazásával. Az intézmény folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket és partnereket, akiknek segítségével lehetővé válik a tanulók hatékony és eredményes fejlődése.

„A TérTáncKoncert program is egy olyan egyedi lehetőség a gyerekeknek, ahol olyan élményhez juthatnak tanulóink, melyet az iskola nem tud számukra biztosítani. Közelebb kerülhetnek a művészetek világához, átélhetik a közös alkotás örömét. Az elmúlt tanévben 22 tanulóval vettünk részt a kétnapos programon. A gyerekek nagyon lelkesen gyakoroltak hétről hétre, készültek a bemutatóra. Az utazás és fellépés mindenkinek felejthetetlen élmény volt. A gyerekek közül sokan először jutottak el Budapestre is. Nagyon büszkék voltak arra, hogy a híres Fesztiválzenekarral léphettek fel, és néhányan fent lehettek a színpadon is.”

Igazgató: Juhászné Devecseri Valéria
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Horgasné Varga Katalin

Salgótarjáni Általános Iskola Kollégiuma

„Új ismereteket és barátságokat kötnek a gyermekek”

A Kollégium 1967 óta működik, a létrehozása óta alapfeladatának tekinthető az intézménybe felvett tanulók szocializációjának, személyiségfejlesztésének, tanulásának biztosítása, életre nevelése, tehetséggondozása.

Intézményünk a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulókat látja el. Intézményünk fogad és ellát sajátos nevelési igényű (értelmi- beszédfogyatékos, hyperkinetikus magatartászavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavar) általános iskolás diákokat is.
Mivel kollégiumunkba hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók járnak, az ő tehetségük sokszor a nem megfelelő családi és anyagi körülményeik miatt kallódik el.

„Mivel hátrányos helyzetű tanulókról van szó, ezért legtöbbjük még sosem járt a fővárosban, Budapesten, és nagy valószínűséggel a TérTáncKoncert program segítsége nélkül nem is jutott volna el oda. Nekik a tánc és mozgás szeretete mellett maga az utazás is élményként szolgál, új ismereteket, tapasztalatokat gyűjtenek, sikereket érnek el, mely hozzájárul a személyiségük pozitív fejlődéséhez, önbizalmuk megerősítéséhez, egy reális énkép kialakulásához. A TérTáncKoncert által új ismereteket és barátságokat kötnek a gyermekek, melyek mind pozitív hatással bírnak.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Varga Judit, Bada Klaudia, Virágos Erzsébet

Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye, Bükkösd

„Minden alkalommal nagy élmény számukra, hogy kimozdulhatnak a faluból”

A bükkösdi iskola nemzetiségi német nyelvet oktató intézmény. Emellett az iskolában a multikulturális tartalmakat elfogadó és azok szellemében történő tanítás és nevelés folyik. A bükkösdi iskola a magyarországi iskolák közül az elsők között vállalta fel és valósította meg eredményesen a Comenius 2000 minőségbiztosítási programot.

Az iskola meghatározó szerepet tölt be a beiskolázási körzetéhez tartozó települések közművelődésében, kulturális életében. Számos rendezvénye évente újra és újra várt esemény a gyerekek és a települések életében. Az iskola fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, ápolását. Az iskolában 1994 óta 4H Klub működik, amely hagyományőrző foglalkozásokat, játékdélutánokat tart tagjainak, bevételeiből pedig a versenyek, vetélkedők nyerteseit támogatja.

A TérTáncKoncerten résztvevő osztály létszáma 19 fő, közülük 13 halmozottan hátrányos helyzetű. Többségük nagyon szegény körülmények között él, a szülők legtöbbször nem is dolgoznak, a családot a kapott szociális támogatásokból próbálják meg eltartani. Előfordul, hogy sikerül állást szerezniük, de valamelyik távolabbi településen. Osztályfőnökükként igyekszem minden évben változatos programokat, kirándulásokat szervezni nekik.

„Minden alkalommal nagy élmény számukra, hogy kimozdulhatnak a faluból, hogy együtt tölthetünk két teljes napot, hogy nem otthon alszunk, hanem egy táborban. A program nagyon jó lehetőség arra, hogy mint közösség jobban összekovácsolódjanak, hogy új barátságok szövődjenek, híres zeneművekkel ismerkedjenek.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Kutiné Lang Diána

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

„Itt mindenki egy, és egy közös célért, örömmel teszi a dolgát”

Iskolánk Pest megyében, Budapesttől kb. 25 km-re található. Diákjaink száma 509 fő, akik 25 tanulócsoportban tanulnak. Tanórák után 7 napközis és 1 tanulószobai csoport működik. Tanórákon kívül különféle szakkörökre járhatnak a gyerekek: angol, rajz, tánc, floorball, foci. Felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások is vannak magyar nyelvből, matematikából, angolból, rajzból, énekből és testnevelésből. Elsődleges célunk a megalapozott tudás biztosítása tanulóink számára, figyelembe véve az egyéni képességeket.

Mindezt változatos módszerek, munkaformák alkalmazásával. Pedagógiai munkánkra a tevékenységközpontúság is jellemző. 2004 óta integráltan oktatjuk az SNI-s és BTM-es tanulókat, az eltérő követelményeket szem előtt tartva. Évek óta rendszeresen szervezünk iskolai, körzeti és megyei versenyeket, ahol diákjaink megmérethetik tudásukat, tehetségüket. Elhivatottságunkat bizonyítja, hogy elnyertük a Virágos Iskola, az Örökös Ökoiskola és legutóbb a Boldog Iskola címet is. A hagyományok őrzése, új iskolai hagyományok megteremtése fontos számunkra: adventi vásár, Széchenyi-hét, Gála, projektnapok.

„(…) Voltak olyan táncoslábúink, akik néha meginogtak, ezért több ízben is kellett biztatni őket, nehogy abbahagyják a már elkezdett munkájukat. Ebben a helyzetben éppen „jókor jött” a zsámbéki regionális találkozó. A profi szervezés és vendéglátás mellett fontos megemlíteni a társasjáték foglalkozást. A mi kis csapatunk azt élvezte a legjobban. Még a visszahúzódóbb gyerekek is viszonylag gyorsan felengedtek…itt mindenki egy, és egy közös célért, örömmel teszi a dolgát.”

TérTáncKoncert kapcsolattartó: Bognár Orsolya

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

„A tánc, mint közösségi élmény, igen fontos kohéziós tényező”

Szent-Györgyi Albert gondolataihoz híven nevelőtestületünk alapelve olyan fiatalok nevelése, akiket a rendszeres tanulás, a tudásvágy, a jól végzett munka, az alkotás, a sport öröme motivál képességeikhez mérten a legjobb eredmény elérésére.

A tanuló személyiségfejlesztésnél alapelv, hogy értékrendjük, belső motívumaik megbízható iránytűként segítsék boldogulásukat, továbbhaladásukat.

Kiemelt célunk, hogy

  • intézményünkben minden tanulót adottságainak és képességeinek megfelelően a lehető legoptimálisabb fejlesztésben részesítsünk, elsajátíttassuk az alapkészségeket, a tanulási technikákat;
  • tehetséges tanulóink számára emelt szintű és emelt óraszámú oktatást kínálunk, ahol magasabb szintű, elmélyültebb tudást szerezhetnek;
  • az iskola esélyegyenlőséget biztosító funkciója kiemelten érvényesüljön;
  • felkészítsük tanulóinkat a továbbtanulásra és az információs társadalom kihívásaira;
  • erkölcsi eligazodási pontokat nyújtsunk számukra.

A Hunyadi Mátyás Iskola 1975-ben nyitotta meg kapuit. Az eltelt több mint negyven évben mindvégig magas szintű nevelő-oktató munka, kiváló sport és tanulmányi eredmények, színvonalas rendezvények és jó hagyományok meghonosítása jellemezte az iskola arculatát. Az intézmény neve, szerkezete többször változott az idők során.

A kezdetektől működő testnevelés tagozat sok hírességet adott városunknak. Jelenleg a testnevelés emelt szintű oktatás veszített ugyan népszerűségéből, de sporteredményeink továbbra is elismerésre méltóak. Ebben a tanévben 442 gyerek tanul az iskola falai között.

Az emelt szintű angol nyelvi képzést 2013-ban indítottuk. A heti öt angol óra intenzív nyelvoktatást tesz lehetővé. A két éve működő emelt óraszámú dráma és táncoktatás a fejlődő gyermek lelki-pszichikai és szociális egészségóvását és nevelését tartja fő feladatának.

Az iskola vezetése és pedagógusai elkötelezettek a tehetséggondozás iránt. 2014. október 11-én Budapesten ünnepélyes keretek között vehettük át az „AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT” címet.
A tanulási nehézséggel küzdők számára a törvényi előírásoknak megfelelően fejlesztéseket, felzárkóztatásokat tartunk. A sajátos nevelési igényű tanulókkal való integrált foglalkozást gyógypedagógus, logopédus és pszichológus segíti.

Tanulóinknak széleskörű mozgási és testedzési lehetőséget nyújtanak az iskolai tömegsport és sportszakköri foglalkozások, valamint a DSE különböző sportcsoportjai. Büszkék vagyunk az intézmény énekkarára is, és a Diákönkormányzat is érdekes programokat szervez a gyerekeknek.

Munkánkat a Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért Alapítványa támogatja. Intézményünkben komoly hagyományai vannak a „Hunyadi-Farsangnak”, melyet évről-évre táncos produkciók betanításával teszünk színvonalassá. A táncok betanulása során tanítványaink is megtapasztalják az együtt alkotás örömét, erejét.

A tánc – mint közösségi élmény – igen fontos kohéziós tényező is és ezáltal olyan értékek közvetítése valósul meg, mint az elfogadás, a tolerancia vagy az együttműködés. A csoportot tanító pedagógusunknak volt már lehetősége régi tanítványaival különdíjasként a Debreceni Virágkarneválon bemutatkozni, Finnországban az Eurogym-en Magyarországot képviselni.

Intézményvezető: Hok Csaba
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Markovicsné Szabó Enikő
Csoportvezető tanár: Komlósné Oláh Mária

Van Helyed Alapítvány, Ózd

„Hihetetlen energiákat szabadítottak fel a gyerekeinkben”

70 résztvevő növendék 5 iskolából, 16 osztályból 4 éve rendszeresen a Van Helyed Stúdióba jár, minden nap délutánonként és szünetekben. Személyre szabott – oktatási, kulturális, sport, tehetséggondozó, zenei, alkotóművészeti – modulokban kapnak fejlesztéseket és olyan szolgáltatásokat, amelyeket sem az iskola, sem a családjuk nem tud biztosítani számukra. Ezek a szolgáltatásaink lehetővé teszik és felkészítik őket arra, hogy abban az iskolában, ahova járnak, egyre jobb eredményeket érjenek el, valamint, hogy a képességeiknek legmegfelelőbb minőségi általános iskolában, középiskolában vagy szakiskolában folytathassák tanulmányaikat.

A családok felnőtt és gyermek tagjait is bevonjuk. A testvérek számára fejlesztő foglalkozásokat, értelmes szabadidő̋-eltöltést segítő programokat nyújtunk, a szülők számára pedig szabad iskolai, interaktív előadásokat, egyéb tanácsadást. A növendékek iskoláinál elsősorban a pedagógusokkal tartjuk a napi kapcsolatot a gyerekek iskolai előrehaladását figyelve, azt segítve.

Eredményeink: minden továbbtanuló korú növendékünk felvételt nyert, 100 százalékos a továbbtanulási arány. A szegregált iskolák osztályátlagait vizsgálva a Stúdiós diákok eredményei tartósan magasabbak az adott osztályátlagoknál. A választott középiskolákba való integráció és tanulmányi felzárkózás – hatosztályos gimnazistáink esetében is – sikeres. Nem volt évismétlés, az osztályzatokban tendenciózus javulást látunk.

Ózdról jövünk, amely Magyarország egyik legszegregáltabb, legszegényebb városa, környéke. A tavalyi évben körülbelül 10 növendékünk vett részt a TérTáncKoncerten. Többnyire 13-14 éves lányokkal indultunk, s az egy szem táncos fiúnk is csatlakozott a fellépésre. Bár vegyes intézményekből, különböző osztályokból szerveződik össze a banda, ennek ellenére mindenki jól ismeri egymást, hisz a közös programok és foglalkozások alatt, amelyeket mi szervezünk, már volt idejük összekovácsolódni.

„A tavalyi TérTánc rendezvény utáni tapasztalatok, a rengeteg élmény és új kapcsolatok, az együtt eltöltött önfeledt percek, mind arra sarkallnak, hogy újra részt vegyünk a programban (…) Hihetetlen energiákat szabadítottak fel a gyerekeinkben mind a heti rendszerességgel tartandó táncpróbák, mind a tábor hangulata, mind maga a fellépés, mind a hollókői nyári élménytábor. Sőt, nem csak a gyerekeinknek volt ez nagy fejlődési lehetőség, hanem nekünk, pedagógusoknak, s egyéb kollégáknak.”

TérTáncKoncert kapcsolattartók: Ruszó András, Ruszó Andrásné, Antal Viktória

Zsámbéki Premontrei Napköziotthon

„Itt mindenki jó akar lenni”

Azok számára született az iskola, akiknek családja nehéz anyagi helyzetben van, s ezért nem tudják gyermeküket pesti vagy más távoli középiskolába járatni. Azt akarjuk, hogy emiatt senki ne legyen kénytelen lemondani a továbbtanulásról. Szeretnénk, ha Zsámbékon és a környező falvakban nem lenne kallódó gyermek és fiatal.

Bár tanulóinktól nem várjuk el a keresztény vallásgyakorlást, mégis kötelező a hittan, hogy legalább megismerjék, hogy gondolkodik a keresztény ember a világról, s miért él Isten parancsai szerint.
Tanulóink teljesítménye származásuk, családi hátterük miatt nagyon különböző, ezért differenciált követelményeket határoztunk meg nekik. A legtehetségesebbek szakmai érettségit is szerezhetnek. A leggyengébbek viszont speciális képzési formában tanulnak, ahol az önmagukhoz mért fejlődést értékeljük és megbecsüljük.

„A TérTáncKoncert programja nagyon jó a gyerekeknek, mert olyan a hátrányos helyzetű gyermeket is be tudunk vonni, akiknek semmilyen más lehetőségük nincs ilyen szerevezett közösségi programokon részt venni, mint a TérTánc próbák. Ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek olyanok a TérTánc próbák, mintha fizetett szakkörre járhatnának. Ez lehetőséget ad nekik a tánc és a zene összehangolt gyakorlására, megélésére. Hasonló fizetett foglalkozás kisebb vagyonba kerülne, amit sok család nem engedhet meg magának. Minden próba összehozza a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyerekeket, ezáltal korlátok hullnak le, melyek eddig a gyerekek között álltak. Ezáltal komoly közösségformáló erő. A próbák olyanok, mint egy tartós és rendszeres csapatépítő tréning. Motiválja a gyerekeket, hogy a fellépésre meg kell tanulni a lépéseket, mozdulatokat, ha nem akarnak ’beégni’. Felelősségre tanítja őket, hiszen azt hallják minden próbán, hogy egész Magyarországról éreznek majd gyerekek, akikkel nagy nyilvánosság előtt kell bemutatniuk, amit tanultak. Összeszedettséget kell felépíteniük magukban, hogy a zene, a tánc, és a mozdulatok a rengeteg próba és gyakorlás után, egy harmonikus összhangban mutatkozhasson meg általuk. Ez nekik élmény, ez nekik jó, mert kihozza belőlük a jót. Itt mindenki jó akar lenni. Aztán készülhetnek a „tánctáborra”, ami megint sok izgalmat, várakozást, sok örömöt, boldogságot és újabb tanulást is jelent. Barátságok szövődnek, emlékeket visznek magukkal, ami bennük világnézetet formál, értékrendet ad és emelkedettebb gondolatokra serkent. Az iskolában és napköziben el tudják mondani tapasztalataikat, élményeiket. Kell ennél több?”

Intézményvezető: Juhász Katalin
TérTáncKoncert kapcsolattartó: Vasvári Krisztina